Årsmøte protokoll for NVK Møre og Romsdal

NVK Møre og Romsdal gjennomførte årsmøte 3/1-22.

Årsmøte protokoll 2021- NVK Møre og Romsdal. 

Dato: 3/1-2022. Sted: Skaret

Tilstede: Ruth Hege, Rune, Frode, Berit og Grete. 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 2. Valg av ordstyrer: Ruth Hege 
 3. Valg av referent: Ruth Hege 
 4. Valg av to medlemmer for å signere protokoll: Grete og Berit.
 5.  Regnskap fra klubben siste år ved kasserer: Pr 3/1-2022, 8449,97 kr. Året 2021 – ingen transaksjoner. 
 1. Premieringer året 2021: Frode Erlandsen med Rugdelias Irma, 1x3AK høgfjell høst, Excellent med CK, CERT og BIR på utstilling. Rugdelias Irma blir dermed årets jakthund i NVK Møre og Romsdal. 
 1. Innkommende saker:
 • -Velge delegat til RS/DK: Ruth Hege
 • -Gjennomgang av allerede innkommende dokumenter til RS/DK. 
 • -Aktivitetsplan for året 2022. 
 • -Fortsette arbeider med vann- og sporprøve kurset 2022.

8. Valg av styret i henhold til vedtekter. På valg for året 2022 er leder, styremedlem og medlem i valgkomiteen. 

 • Leder: Ruth Hege Dyrhaug- gjenvalg (til 2023)
 • Kasserer: Berit Øren (til 2023)
 • Styremedlem: Frode Erlandsen (til 2023)
 • Styremedlem: Nils Jørgensen (til 2023)
 • Styremedlem: Grete Hoel- gjenvalg (til 2024)

Valgkomite: 

 • Grete Hoel- gjenvalg (til 2024)
 • Frode Erlandsen (til 2023)