Årsmøteinkalling 24 januar 2022

Årsmøteinkalling 24 januar 2022

Dato: 24.01.2022 Klokka 19.00 STED: På grunn av koronasitasjonen må vi avgjøre senere om det skal være fysisk møte eller digitalt. Alle aktuelle dokumenter er vedlagt

  1. Åpning av møtet og valg av møteleder
  2. Valg av en referent
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
  4. Godkjenning av innkalling og saksliste
  5. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
  6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett 2021
  9. Valg

Velkommen til årsmøtet
styret
NVK Innlandet

Årsberetning NVK Hedmark og Oppland 2020 
vorsteh.no/…/Revisorberetning_NVK2021.pdf
vorsteh.no/…/NVK_Balanserapport-22.11.2021.pdf
vorsteh.no/…/NVK_Saldobalanse-29.11.2021.pdf
vorsteh.no/…/NVK_resultatregnskap_01.01.2021-29.11.2021.pdf

vorsteh.no/…/Protokoll-Representantskap

sm

ote-NVK-2021-sak-012-21.pdf