Forfatterarkiv: Gunnar Klingwall

Årsmøteinkalling 24 januar 2022

Årsmøteinkalling 24 januar 2022

Dato: 24.01.2022 Klokka 19.00 STED: På grunn av koronasitasjonen må vi avgjøre senere om det skal være fysisk møte eller digitalt. Alle aktuelle dokumenter er vedlagt