Aversjonsdressur sau 2024

Aversjonsdressur sau 2024

Det blir også i år arrangert aversjonsdressur mot sau på Kvål, Trøndelag

Datoer er: 28. mai, 11.juni og 25.juni.

Oppmøte senest kl. 17.00 på bensinstasjonen på Kvål. Vi kjører sammen derifra.
Påmelding skjer til Kristoffer Overvik på sms. 90247035, eller epost. Kristofferovervik@hotmail.com. Oppgi Navn, medlem/ikke medlem, og hvilken hund du ønsker å komme på aversjon med!
Ved stor pågang blir medlemmer prioritert!
Relevante opplysninger:
Gyldig aversjonsbevis kreves for å starte på det mest av jakt- og apportprøver. Mange grunneiere krever også bevis på retest som ikke er eldre enn 2 år.
Hunden bør være minimum 6 mnd før den testes på sau. Alle hunder som ikke har bevis fra før må testes to ganger for å bevise at de ikke har interesse for sau. Det må gå minium 2 uker mellom aversjonsdresssuren ved førstegangs aversjon.
Viktig! Bruk et dummyhalsbånd (for eks gpsbånd), minimum en uke sammenhengene i forvegen. Dette er for å sørge for at hunden ikke forbinder aversjonen med halsbåndet.
Priser:
Medlemmer:
Første gangs test kr 350 for hunder uten aversjonsbevis, 2. gang 150kr. Retest kr 300 for hunder som har aversjonsbevis. Avslag for flere hunder i samme husholdning, 250 kr pr.hund f.o.m hund nr.2
Ikke medlemmer:
Første gangs test kr 450 for hunder uten aversjonsbevis, 2.gang kr 250. Retest kr. 400 for hunder som har aversjonsbevis. Avslag for flere hunder i samme husholdning, 350kr pr.hund f.o.m. hund nr 2.
Bruk gjerne Vipps på stedet – #112006.
Velkommen!