Avlsrådet

Dette er medlemmene av NVKs avlsråd.

Avlsrådet i klubben er vårt fagorgan for avl og gir råd om parringer. Rådet deler også ut årlige Avlspriser og Utstillingspriser. Her finner du instruks for avlsrådet.

 

Avlsrådsleder: Tone Engløkk Jorde

 

 

Ingeborg Nygaard

Rasekontakt korthår: Ingeborg Nygaard

 

 

Rasekontakt korthår: Britt Schibbye                                      

 

 

 

 

Rasekontakt korthår: Arild W.Arild Walter Hansen Hansen

 

 

Rasekontakt strihår: Sigurd Nikolaisen

 

 

Ørjan Alm

Rasekontakt strihår: Ørjan Alm

 

 

Rasekontakt strihår: Ida Sollie

 

 

Liv-Jorunn Karlsen

Rasekontakt langhår: Liv-Jorunn Karlsen

 

 

Bjørn Frode Eriksen

Rasekontakt langhår: Bjørn Frode Eriksen

 

IT-kontakt Avlsrådet/NVC: Ståle Garborg

Her finner du referatene fra møter i Avlsrådet