Avlsrådets medlemmer

Dette er medlemmene av NVKs avlsråd.

 

Trude Lien

Avlsrådsleder: Trude Lien

 

 

Ingeborg Nygaard

Rasekontakt korthår: Ingeborg Nygaard

 

 

Rasekontakt korthår: Britt Schibbye                                      

 

 

Arild Walter Hansen

Rasekontakt korthår: Arild W. Hansen

 

 

Rasekontakt strihår: Tone Engløkk Jorde

 

 

Rasekontakt strihår: Sigurd Nikolaisen

 

 

Ørjan Alm

Rasekontakt strihår: Ørjan Alm

 

 

Liv-Jorunn Karlsen

Rasekontakt langhår: Liv-Jorunn Karlsen

 

 

Bjørn Frode Eriksen

Rasekontakt langhår: Bjørn Frode Eriksen

 

Her finner du referatene fra møter i Avlsrådet