Avlsrådets medlemmer

Dette er medlemmene av NVKs avlsråd.

 

Trude Lien

Avlsrådsleder: Trude Lien
Adr.: Breiviksbakken 14, 5042 Bergen
E-post: trude.lien@mattilsynet.no
Tlf.: 481 04 361

 

Ingeborg Nygaard

Rasekontakt korthår: Ingeborg Nygaard
E-post: nygaardingeborg@gmail.com
Tlf.: 950 89 091

 
 

Sigurd Nikolaisen

Rasekontakt strihår: Sigurd Nikolaisen
Adr.: Petersborggata 30b, 9009 Tromsø
E-post: sigurd.nikolaisen@gmail.com
Tlf.: 478 42 147

 

Torgeir Dahl

Rasekontakt strihår: Torgeir Dahl
Adr.: Lerkeveien 1, 9403 Harstad
E-post: 96dahl@gmail.com
Tlf.: 993 20 861

 

Tone Engløkk Jorde

Rasekontakt strihår: Tone Engløkk Jorde
Adr.: Bergtunveien 5B, 1087 Oslo
E-post: tone.jorde@dss.dep.no
Tlf.: 992 79 249

 

Liv-Jorunn Karlsen

Rasekontakt langhår: Liv-Jorunn Karlsen
Adr.: Gausvik, 9430 Sandtorg
E-post: livjka@broadpark.no
Tlf.: 918 81 225

 

Bjørn Frode Eriksen

Rasekontakt langhår: Bjørn Frode Eriksen
Adr.: Thorudveien 23, 1912 Enebakk
E-post: bjorn.frode.eriksen@gmail.com
Tlf.: 928 49 652 / 64 92 61 67

 

Her finner du referatene fra møter i Avlsrådet