Utstillingsreglement

Utstillingsreglement

Nye regler for utstilling og championat. For våre raser er regelen om storcert fjernet.

BIS: Itzas Lind og Åse Irene Furuheim
BIS: Itzas Lind og Åse Irene Furuheim. Foto: SKH

Fra 1. januar 2017 gjelder Utstillingsregler 01012017 versjon2 (pdf).

Krav om Storcert droppet

Fra 2014 bortfalt kravet om storcert for å oppnå championat for raseklubber som har brukskrav – dvs. krav om 1. AK på jaktprøve. Kravet om at et av tre cert må være oppnådd etter 24 mnd. alder, består.

Nye regler om fullcertede hunder

På utstilling deles certet ut til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er verken norsk utstillingschampion eller fullcertet.

Hunder som allerede er fullcertet, skal ikke få certifikat. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.  Certet går da videre til neste hund som ikke er norsk champion eller er fullcertet. Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttiggjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat.

Hva er fullcertet?

  • Randi Schulze og Golddigger stiller for dommer Birte Myhre
    Randi Schulze og Speldragets Golddigger stiller for dommeraspirant Birte Myhre på landsutstilling 2014. Foto: Stein Ole Hagen

    Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert: Hunden er her å betrakte som fullcertet frem til den fyller 24 måneder. Ved fylte 24 måneder kan den motta cert på en utstilling (enten stor- eller lite cert). For hunder av raser hvor raseklubb har bestemt at man ikke trenger storcert for å oppnå utstillingschampionat (men har krav til oppnådd bruksmeritt):

  • Hund som er under 2 år anses som fullcertet når den har oppnådd 2 cert (lite cert eller storcert) uavhengig av om den oppfyller prøvekravene til utstillingschampionat eller ikke.
  • Hund som er over 2 år som har mottatt 3 cert, hvorav minst et etter fylte 24 måneder, anses som fullcertet frem til ev. prøvekrav oppnås.

NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)

Pitkäns Fåx Finsk vinner 2016
Tittelgrossist: N UCH S UCH FI UCH NJV14 SEJV14 SEV14 HEV15 Pitkän Sr Fåx – eier Hilde Børdalen. Her blir Fåx Finsk vinner2015.

Generelle krav:

a) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Det er ikke lenker g\krav for våre raser at minst et av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneders alder eller senere.

b) Utenlandsk hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat, blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på NKK-utstilling.

Tilleggskrav: GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER

Samtlige raser i gruppe 7 –unntatt bracco italiano, drentsche patrijshond, gammel dansk hønsehund, italiensk spinone, stabyhoun – må ha:

En gang 1. premie i AK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

Alternativt:

To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. premie i VK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

Etiske retningslinjer

NKK oppfordrer alle som skal melde på sine hunder til utstillinger om å sette seg inn i regelverket.NKK gjør særskilt oppmerksom på endringen i paragraf 5.4, vedrørende hundevelferd og helse. Her heter det at «utstiller er ansvarlig for hundens velferd på utstillingen. Det er ikke tillatt å utsette hunden for en situasjon som kan settes dens hel-se eller velferd i fare, eksempelvis å forlate en hund i svært varm eller kald bil og/eller behandle hunden dårlig. Det er f. eks. ikke tillatt å løfte en hund i halsbånd og/eller hale.»

Når det gjelder hundevelferd på utstilling, gjør også NKK oppmerksom på Etiske retningslinjer for hundevelferd på utstilling og i konkurranse (PDF)

Ingressfoto: Landsutstilling 2014: Malin Børdalen med Hellas Uno foran i ringen. Lene Engdahl med Kattaviks Boleyn bak. Foto: Stein Ole Hagen