Utstillingsreglement

Utstillingsreglement

Det er nye regler for utdeling av cert på utstilling fra 2022.

Fra 1.1.2022 gjelder nye regler for utdeling av cert (utstillingscertifikat), vedtatt av NKK RS høsten 2021:

Certifikat og reservesertifikat deles ut til de to beste hundene med CK (champion-kvalitet), og som ikke allerede er er Norske utstillingschampions.Er hunden  som mottar certifikatet allerede fullcertet, dvs. at den ikke kan nyttiggjøre seg certifikatet, blir reservesertifikat omgjort til cert. Er denne hunden også fullcertet, deles ikke certifikatet ut.

Det vil altså ikke lenger være mulig å oppnå cert på utstilling dersom hunden er nummer 3, 4 eller 5 som har fått CK i rasen, slik som har vært mulig tidligere om de høyere rangerte hundene var fullcertede.

Ordningen gjelder for alle raser, og klubbene kan ikke søke fritak fra eller endre ordningen på fem år.

Dette er kravet til Cert:

12.8 Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)
Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren er fullcertet (se pkt. 11.13) eller skulle bli diskvalifisert.

Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen.

Dette er en fulle teksten i NKKs nye utstillingsregler fra 2022: https://www.nkk.no/getfile.php/131964359-1642937498/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Utstillingregler.pdf

Dette betyr sløyfene

Alle premieringer markers med følgende fargekoder, enten på sløyfer eller egne kort, som dommer/ringsekretær holder opp:

  • Excellent i kvalitetsklasse = rød
  • Very Good i kvalitetsklasse = blå
  • Good i kvalitetsklasse = gul
  • Sufficient i kvalitetsklasse = grønn
  • 0. premie i kvalitetsklasse = grå
  • KIP i kvalitetsklasse = brun
  • Championkvalitet (CK) = rosa
  • Certifikat (cert) = rød/hvit/blå
  • Reserve Certifikat (Res-Cert) = lyseblå
  • Championat = rød og grønn
  • FCI-CACIB = hvit
  • FCI – Reserve CACIB = orange
  • Beste Veteran = grå og rosa
  • Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn
  • Best i rasen (BIR) = rød og gul
  • Hederspremie til avls- og oppdretterklasse = lilla og hvit
  • Best in Show (BIS) = rød/hvit/blå
  • Best i gruppen (BIG) = hvit og blå