HD-status

NVK stiller krav om HD-frihet for hunder som skal godkjennes for avl.

I avlskriteriene stilles krav om at begge avlsdyrene skal ha kjent HD-status..

HD

HD-røntgenbilde som viser hund med status A.
HD-røntgenbilde som viser hund med status A. Foto: Signe Karin Hotvedt

Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå et eller begge hofteledd.

Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet.

Det finnes ulike grader av denne defekten – og hofteleddene graderes etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels (D) eller sterk (E) grad av HD.

Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Norske undersøkelser viser en arvbarhet kan variere mellom 20 prosent og 50 prosent.

HD-røntgen undersøkelse
Dyrlegen sedaterer hunden under røntgenundersøkelsen. Foto: Signe Karin Hotvedt.

Dette innebærer at også andre faktorer har stor betydning for utvikling av defekten. Man antar imidlertid at en hund ikke utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon, men en hund trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert.

En godkjent avlshund skal ha HD-status Fri dvs. A eller B.

En vorsteh skal være minimum 12 måneder gammel den dagen bildene tas hos en veterinær som har gjennomgått kurs og har avtale med NKK.

Det er NKK som avleser HD-statusen basert på de innsendte bildene. Det er mulig å ta nye bilder (tidligst etter 6 måneder), og å påklage resultatet. I tilfelle av klage blir bildene vurdert på ny av uavhengige eksperter i våre naboland. I noen tilfeller kan det ende med ny status.

Hunder skal være registrert og bildene skal leses av i det landet hunden bor. Dvs at en hund som bor i Sverige skal være registrert i Svenska Kennelklubben, og bildene skal derfor tas og leses av i Sverige. Utenlandskregistrerte hunder som bor i Norge må omregistreres til NKK før bildene kan leses av.

Mer om prosedyre og regler finner du på NKKs nettsider om HD.

Flere detaljer om bakgrunnen for HD-prosjektet, om HD-indeksen og gode råd for trening av hund med HD, finner du i dette dokumentet av veterinær Astrid Indrebø, leder for Helseavsdelingen i NKK:

LAST NED: Informasjon-om-hd-og-hd-indeks fra NKK (PDF)