NVKs avlspris

NVKs avlspris

Dette er reglene for NVKs avlspriser, og liste over mottakere.

Vinnere:

Kriterier:

NVKs avlspriser er en hedersbevisning og et kvalitetsstempel som tildeles hunder som har vist seg å være gode nedarvere og som har hatt stor betydning for rasen ved å avle gode og funksjonelle jakthunder.

Avlsprisen kan tildeles bare én gang til den enkelte hund. Som bevis for sine prestasjoner tildeles den av NVK et diplom.

Avlspris for Korthår og Strihår

Avlsprisen for KV og SV tildeles etter en poengsum beregnet etter oppnådde jaktprøveresultater og andre kriterier som spesifisert nedenfor:

Hannhunder kan regne poeng fra maksimum 15 avkom. Krav for å oppnå NVKs avlspris: Minst 35 poeng.

Tisper kan regne poeng fra maksimum 8 avkom. Krav for å oppnå NVKs avlspris: Minst 20 poeng.

Premieringene må være fra en stambokført norsk prøve. Kun ett resultat pr. avkom kan regnes med. Poengene regnes ut fra tabellen under.

Premier på jaktprøver:

Premiegrad

Klasse    1    2    3
UK    5     3    1
AK    5    3    1
VK    6     5

Øvrige jaktlige meritter:

 1. For CK gis det 1 poeng i tillegg.
 2. For Cacit/res.CACIT/ÆP gis det 2 poeng i tillegg.
 3. 1. AK fullkomb. gir 2 poeng i tillegg, 2. og 3. AK fullkomb. gir 1 poeng i tillegg.
 4. Vinnere av høystatusløp som NM og Unghund-løpene får 2 poeng tillegg.

Øvrige kriterier:

 • Samtlige avkom som skal regnes med, må ha minimum Very Good på utstilling.
 • Avkommene må ha godt gemytt og god helse.
 • Tellende avkom må ha HD-status Fri.
 • Andre helsemessige svakheter/defekter eller arvelige sykdommer må ikke være påvist i unormalt omfang.

Avlspris for Langhår

Prinsippene er som for KV og SV, at hvert avkom teller med kun én gang, og at det dermed er kun beste premie som teller. Videre krav til HD-fri og utstillingspremie som for KV og SV.

Nytt for LV:

 1. Det gis +1 poeng for hunder som har apportpremie, uavhengig av premiegrad.
 2. Det godkjennes premier fra svenske jaktprøver og apportprøver, på linje med norske, men med ett poengs fordel med 1.VK i Norge framfor 1.Ekl i Sverige, pga. at de svenske prøvene ikke inneholder noe konkurranseelement, som i Norge.
 3. Poengskala:

Premiegrad

Klasse    1    2    3
UK    6    4    2
AK    6    4    2
VK (EKl*)    8 (7*)

*) ett poengs fordel med 1.VK i Norge framfor 1.EKL i Sverige, pga. at de svenske prøvene ikke inneholder noe konkurranseelement som i Norge.

Poenggrense for å få tildelt NVKs avlspris for LV settes til: Hanner: 15 poeng. Tisper: 12 poeng

For å få godkjent avkommenes jaktprøvepremier fra Sverige, skal dette dokumenteres av eier av den aktuelle avlshund, ved utskrifter fra SKKs eller SVKs databaser.

Avlshundeiere er selv ansvarlige for å melde inn sine resultater til Avlsrådet innen fristen som er 31.12 hvert år. Legg ved oversikt over avkommene og deres tellende resultater