NVKs avlsplan

NVK har vedtatt en ambisiøs avlsplan for årene 2010-2019.

NVKs Avlsplan 2010-2019
Forsiden på NVKs Avlsplan 2010-2019

LAST NED: NVKs Avlsplan 2010-2019

10 års plan

NVK har en klare ambisjoner for rasene våre. Målet er at «vorstehhunden skal være en robust, frisk og allsidig jakthund. Vorstehhunden skal ha meget gode jaktegenskaper både før og etter skuddet». Hvordan dette målet skal nås er spesifisert i avlsplanen.

Avlsplanen trekker opp tiltakene som anses nødvendige for å nå målene med rasene. Den er utarbeidet av Avlsrådet og forelagt NVKs representantskapsmøte for godkjenning i februar 2010. Den gjelder til 2019.

Det primære mål for NVK er å utvikle rasene som allsidige stående fuglehunder.

Her er noen utdrag fra planen:

Delmål i planperioden

I denne planperioden ønsker vi at vorsteheiere skal legge vekt på flere egenskaper enn tidligere når de skal vurdere bruk av egen hund i avl, og når parringspartner skal velges. Vi ønsker, for jaktegenskapene, å ha fokus på viltfinnerevne, jaktlyst, reviering/samarbeid og djervhet/reising.

For andre egenskaper ønsker vi fokus på adferd/piping, noen eksteriøre trekk, von Willebrand, allergi, HD, fruktbarhet/fødselsvansker og pelskvalitet.

Jaktlige egenskaper

Den ønskede fokusering på de enkelte egenskaper er vektet slik:

Strihår Vektlegging % Langhår Vektlegging % Korthår Vektlegging %
Viltfinnerevne 30 Viltfinnerevne 25 Viltfinnerevne 35
Jaktlyst 50 Jaktlyst 30 Jaktlyst 35
Reviering/samarbeid 10 Reviering/samarbeid 30 Reviering/samarbeid 20
Djervhet/reising 10 Djervhet/reising 15 Djervhet/reising 10

Tabellen viser ønska vektlegging av de forskjellige jaktegenskapene.

Vektlegging andre egenskaper

Strihår Vektlegging % Langhår Vektlegging % Korthår Vektlegging %
Eksteriør 10 Eksteriør 20 Eksteriør 40
Helse(vW, HD, allergi) 30 Helse (vW, HD, allergi) 15 Helse (vW, HD, allergi) 10
Fruktbarhet/fødelsvansker 10 Fruktbarhet/fødelsvansker 15 Fruktbarhet/fødelsvansker 10
Adferd (piping/gemytt) 20 Adferd (piping/gemytt) 45 Adferd (piping/gemytt) 40
Pelskvalitet 30 Pelskvalitet 5

Innføring av indekssystem

For å kunne videreutvikle vorstehundens helse og jaktmessige egenskaper ble det i 2010 vedtatt å innføre avlsindekser på samtlige hunder i NVK.

Les mer om indeksbasert avl og indekssystemet her.

Gjennomsnittlig indeks blir satt lik 100. Etter hvert som hundene blir bedre, vil derfor gjennomsnittet bevege seg, og en indeks på 100 vil sakte, men sikkert representere et høyere prestasjonsnivå.

Hunder som presterer bedre enn rasens gjennomsnitt vil få indekser som ligger over 100 og omvendt.

Indeksene for den enkelte hund kan, i noen tilfeller, endre seg ganske mye fra en kjøring til neste. Vi vil spesielt kunne se dette for HD-indeksen ettersom flere hunder blir røntget i et kull. Indeksene for jaktegenskapene vil normalt også endre seg fra en kjøring til neste, avhengig av hvor mye ny informasjon som kommer inn.

NB: De ulike vorstehrasene vil ha ulike rasemiddel og indeksene kan derfor ikke sammenlignes mellom raser.

Mål for egenskapen jaktlyst

Jaktlyst er en kompleks egenskap som det ikke er lett å definere nøyaktig. I jaktprøvesammenheng beskriver vi jaktlyst som hundens intensitet, konsentrasjon og utholdenhet. Ved planperiodens start er snitt jaktlyst for:

  • Korthår – 4,03.
  • Strihår – 4,02.
  • Langhår –  3,5.

Mål: For alle raser har vi et mål om å øke snitt jaktlystkarakter med 0,3 poeng i løpet av planperioden.

Les i avlsplanen for konkrete måltall for en rekke andre egenskaper. Planen inneholder tallmessig oversikt over utviklingen for en rekke viktige egenskaper i perioden 2000-2009.

I forbindelse med innføringen av indeksbasert avl, ble det også stilt konkrete krav til den enkelte hund som skal brukes i avl og til den enkelte kombinasjon. Det blir i starten av planperioden innført krav til minimum samlet indeks for hannhund og tispe. Gjeldene krav til godkjent og andre parringer vil til en hver tid være å finne på klubbens nettsider.

Se NVKs avlskriterier HER.

LAST NED: NVKs Avlsplan 2010-2019

Rasespesifikke avlsstrategier

Dokumentene som det ligger lenke til er de nyeste versjonene som formelt sett ikke er revidert hos NKK , men gjelder som vår avlsplan.