RAS – korthår

Dette er NVKs avlsstrategi for korthåret vorstehhund (KV)

Korthår (kupert hale)
Korthåret vorstehhund (kupert hale)

Avlsstrategi korthår

Avlsrådet i NVK har ferdigstilt den rasespesifikke avlsstrategien (RAS) for Korthåret Vorsteh, og planen er godkjent av NKK.

RAS er en forkortelse for Rasespesifikk Avls-Strategi. Det er et dokument som NKK har laget en mal for, og som alle raseklubbene skal fullføre og sende inn til NKK for godkjenning.

RAS skal være et «levende» dokument, som raseklubbene gjennomgår jevnlig og justerer minimum hvert 5. år. NVKs RAS-dokumenter ble presentert for Distriktskonferansen i 2014, og godkjent i NKK mai 2014.

7950-673-kv1
Korthåret vorstehhund

Merk at NVKs RAS-dokumenter i prinsipp er det samme som vår gjeldende avlsplan, godkjent av vårt Representantskap. Faglig innholdsmessig er det ingen forskjell. En praktisk forskjell er at RAS er delt etter rasene, én for hver rase.

Litt om strategien

Norsk Vorstehhundklubb (NVK) har det kynologiske ansvar for utviklingen av alle de tre vorsteher-rasene i Norge. Korthåret vorstehhund er den mest tallrike vorstehhund typen i Norge. Strihåret vorstehhund og langhåret vorstehhund skiller seg fra korthår spesielt i hårlag.

Korthåret Vorstehhund
Korthåret vorstehhund

Det kynologiske ansvar innebærer ansvar for den avlsmessige utvikling, utbredelse og bruk av rasen. NVKs avlsarbeid skal bygge på mest mulig objektive kriterier som baseres på vitenskapelig grunnlag.

Rasens historie

Strategien inneholder både en beskrivelse av hundene, og forteller rasens historie.

Trolig stammer de korthårete vorstehhundene fra Spania. Utover i middelalderen bredte de seg nordover til Vest- og Mellom-Europa hvor de ble bruket til nettjakt og falkejakt.

Av bygning var de tunge, grovbygde og beveget seg helst i trav, men de kunne praktisk talt brukes til all slags jakt. Deres robusthet og styrke var viden kjent. Ofte var de ikke bare rovdyrskarpe, men også skarpe overfor mennesker.

Helbrun Korthåret Vorstehhund
Helbrun korthåret vorstehhund

Mer om hvordan dagens KV ble avlet fram, kan du lese i kompendiet som kan lastes ned.

Avl

Vi antar at det finnes rundt 1500 – 2000 korthår i Norge i dag. Siste 10 år har det årlig blitt registrert ca. 230 korthårvalper i året. Antall registrerte valper er omtrent halvert fra begynnelsen av 80-tallet.

Avlsstrategien går gjennom rasens helse og hvilke hensyn som bør ivaretas for å bevare en frisk og sunn rase.

Last ned: RAS Korthåret Vorstehhund