RAS – langhår

Dette er NVKs avlsstrategi for langhåret vorstehhund (LV)

Langhåret vorstehhund
Langhåret vorstehhund

Avlsstrategi langhår

Avlsrådet i NVK har ferdigstilt avlsstrategien (RAS) for Langhåret Vorsteh, og planen er godkjent av NKK.

RAS er en forkortelse for Rasespesifikk Avls-Strategi. Det er et dokument som NKK har laget en mal for, og som alle raseklubbene skal fullføre og sende inn til NKK for godkjenning.

RAS skal være et «levende» dokument, som raseklubbene gjennomgår jevnlig og justerer minimum hvert 5. år. NVKs RAS-dokumenter ble presentert for Distriktskonferansen i 2014, og godkjent i NKK mai 2014.

Helbrun Langhåret Vorstehhund
Helbrun langhåret vorstehhund

Merk at NVKs RAS-dokumenter i prinsipp er det samme som vår gjeldende avlsplan, godkjent av vårt Representantskap. Faglig innholdsmessig er det ingen forskjell. En praktisk forskjell er at RAS er delt etter rasene, én for hver rase.

Litt om strategien

Langhåret vorstehhund er en av tre raser som Norsk Vorstehhund klubb har kynologisk ansvar for.

Rasen har få registrerte individer i Norge, og avlen er svært beskjeden med 1-4 kull i året. Rasen er særpreget annerledes enn de to andre rasene pga. sitt hårlag, men har mange eksteriøre fellestrekk ellers med de to andre rasene strihåret og korthåret vorstehhund bl.a. i størrelse og form/farge.

Langhåret Vorstehhund
Langhåret vorstehhund

Stor rase i Tyskland

I dag er Langhåret vorsteher en av de største jakthundrasene i Tyskland med ca. 800 registrerte valper om året.

Vi antar at det til enhver tid finnes ca. 300 langhår i Norge. Hvert år registreres det ca 20-25 valper i snitt. Dette tallet er relativt stabilt, men med enkelte år hvor det har vært registret opp til 40 valper og enkelte år ned i 10.

Rasens historie

Strategien inneholder både en beskrivelse av hundene, og forteller rasens historie.

Omkring 1720 omtales langhåret vorstehhund første gang. Da omtales typen som alminnelig hos bøndene.

Langhåret Vorstehhund
Langhåret vorstehhund

I dag er Langhåret vorsteher en av de største jakthundrasene i Tyskland med ca. 800 registrerte valper om året.

Vi antar at det til enhver tid finnes ca. 300 langhår i Norge. Hvert år registreres det ca 20-25 valper i snitt. Dette tallet er relativt stabilt, men med enkelte år hvor det har vært registret opp til 40 valper og enkelte år ned i 10.

Dette er bare noen korte uttdrag, så les mer i kompendiet som du kan laste ned under.

Last ned: RAS Langhåret Vorstehhund