RAS – strihår

Dette er NVKs avlsstrategi for strihåret vorstehhund (SV)

sv-kupert
Strihår (kupert hale)

Avlsstrategi Strihår

Avlsrådet i NVK har ferdigstilt avlsstrategien (RAS) for Strihåret Vorsteh, og planen er godkjent av NKK.

RAS er en forkortelse for Rasespesifikk Avls-Strategi. Det er et dokument som NKK har laget en mal for, og som alle raseklubbene skal fullføre og sende inn til NKK for godkjenning.

RAS skal være et «levende» dokument, som raseklubbene gjennomgår jevnlig og justerer minimum hvert 5. år. NVKs RAS-dokumenter ble presentert for Distriktskonferansen i 2014, og godkjent i NKK mai 2014.

Merk at NVKs RAS-dokumenter i prinsipp er det samme som vår gjeldende avlsplan, godkjent av vårt Representantskap. Faglig innholdsmessig er det ingen forskjell. En praktisk forskjell er at RAS er delt etter rasene, en for hver rase.

Strihåret vorstehhund
Strihåret vorstehhund

Litt om strategien

Norsk Vorstehhundklubb (NVK) har det kynologiske ansvar for utviklingen av vorstehhund-rasene i Norge, og strihåret vorstehhund er en av de 3 rasene sammen med korthår- og langhår.

Det kynologiske ansvar innebærer ansvar for den avlsmessige utvikling, utbredelse og bruk av rasen. NVKs avlsarbeid skal bygge på objektive kriterier som mest mulig baseres på vitenskapelig grunnlag.

Rasens historie

Strihåret vorstehhund
Strihåret vorstehhund

Strategien inneholder både en beskrivelse av hundene, og forteller rasens historie.

Den strihårete vorstehhund er i slekt med flere andre raser, blant annet Italiensk Spinone som i likhet med 1700 tallets strihår manglet fart og tok seg frem i trav.

Senere krysset man puddel med korthåret hønsehund og kom dermed frem til den strihårete varianten.

På 1800-tallet blandet man trolig inn pointerblod for å bedre fart og viltfinneregenskaper.

Avl

Strihåret vorstehhund
Strihåret vorstehhund

Det registreres vanligvis mellom 100-150 hunder i rasen pr år. Med en gjennomsnittlig levealder på 5 år eller noe mer, vil det være sannsynlig at vi har ca.1000 levende strihår i populasjonen.

Strihår er en tallmessig liten rase og det utveksles relativt mange avlsdyr med andre nordiske land, særlig Sverige og til dels Danmark.

Utviklingen hos strihår i Norge er preget av bruksområdet. I Norge er det fokus på rasens egenskap som stående fuglehund, som det jaktes over både på fjell, skog og i lavland.

Dette har ført til raskere hunder med større søksformat enn i rasens hjemland Tyskland, der bruksområdet er noe forskjellig og strihår blant annet benyttes til allsidig hårviltjakt.

Dette er bare noen korte uttdrag, så les mer i kompendiet som du kan laste ned under.

Last ned: RAS for Strihåret vorstehhund