Skjemaer og dokumenter

Her finner du kjøpsavtale og søknadsskjema for avlsgodkjenning.

Skjemaer og dokumenter

Kjøpsavtale valp

NVK anbefaler oppdrettere og valpekjøpere å bruke NKKs kjøpsavtale

Last ned: Kjøpsavtale valp NKK (pdf)

Søknad om alvsgodkjenning

Last ned: Søknad om avlsgodkjenning for Korthår og Langhår (pdf)
Oppdatert: 10.01.13

Last ned: Søknad om avlsgodkjenning for Strihår (pdf)
Oppdatert: 10.01.13

Von Willebrand

Last ned: Liste over von Willebrand-testede hunder (pdf) 

Oppdatert: 16.12.2010

vWD-test er et krav for å bli godkjent som avlshund (strihåret vorsteh). Test eller frie forfedre er et avlskrav for parringer i NVK.
Skjemaet for DNA-test for von Willebrands sykdom hos vorstehhund strihåret er tilgjengelig på «Min side» på www.nkk.no.

Epilepsi

Avlsrådet har vurdert at idiopatisk epilepsi (epilepsi uten kjent årsak) er en sykdom vi ønsker å kartlegge i rasene våre. Årsaken til dette er at sykdommen finnes hos både KV og SV , litt usikker på status hos LV, det kan vi nå finne ut mer om. En forutsetning for å kunne finne gener som er involvert i sykdom er at det samles inn prøver fra mange syke hunder.

Hvis du har en hund med epilepsi og ønsker å bidra, kan du få tatt prøve av hunden(e) hos veterinær og sende prøve direkte til Veterinærhøgskolen (NMBU):

Last ned: PRØVETAKING FORSKNING epilepsi 202203