Avlsrådets årsmeldinger for 2020

Avlsrådets årsmeldinger for 2020

HD-prosenten sank markert i fjor. Avlsrådet gleder seg også over at flere velger å benytte dem når nye kull planlegges.

Her finner du informasjon om valpeproduksjon, helse, eksteriør og priser for 2020.

Det er gledelig nedgang i HD på Korthåret vorsteh og Strihåret vorsteh.

Årsmelding 2020

Korthår vorsteh

Strihår vorsteh

Langhår vorsteh