Bekjentgjøring og informasjon om årsmøtet i Østfold NVK 2017

Bekjentgjøring og informasjon om årsmøtet i Østfold NVK 2017

Årsmøtet i NVK Østfold avholdes onsdag 6. desember på Bekkhus, Sarpsborg kl 1830

Saker til årsmøte
Har du en sak du ønsker å fremme på årsmøtet, må du sende saken skriftlig på
mail til jaavall@hotmail.com eller pr brev til Ola Jaavall, Kirkeng 30, 1860 Trøgstad
Frist for innsending er tirsdag 14. november.

Forslag til kandidater på valg


I år er følgende verv på valg:

Leder – velges for 1 år
Nestleder- velges for to år
Kasserer- velges for to år.
Varamedlem – velges for 1 år

Har du forslag til kandidater må dette sendes skriftlig på mail til Lone Gudim lone@fredrikstadhundepensjonat.no
Frist for innsending er tirsdag 14.november

Har du spørsmål kan du kontakte: Ola Jaavall på mail, telefon eller sms: 98623756

Innkalling til årsmøtet blir sendt ut 16. november.

Vennlig hilsen
styret i NVK Østfold