Birte Wold Myhre innstilt som ny leder

Birte Wold Myhre innstilt som ny leder

Her finner du valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre i NVK.

Valgkomitéen i Norsk Vorstehhund Klubb har bestått av Geir Henning Strøm (leder), Anders
Simensrud og Harriet Wiggen, samt Eva Pedersen som vara.

Les mer: Derfor takker Roger Brenden av som NVK-leder

Signe Karin Hotvedt og Ernst Evensen ønsker gjenvalg, mens Roger Brenden, Rune
Mikalsen og Ellinor Nesse ikke ønsker gjenvalg i styret.

Arne Aalberg går ut som vararevisor, og Geir Henning Strøm er ferdig med sin periode i valgkomitéen.

Det er sent ut brev til distriktene om forslag til nye personer i styret. Kun Trøndelag har muntlig gitt tilbakemelding om at de ønsker Arne Aalberg inn i styret.

Roger Brenden går inn som vara i valgkomitéen, og Rune Mikalsen tar oppgaven som vararevisor.

Valgkomiteens forslag:

Leder: Birte Wold Myre, velges for 1 år.
Nestleder: Arne Aalberg, velges for 1 år.
Avlsrådsleder: Tone Engløkk Jorde, ikke på valg.
Styremedlem: Ernst Evensen, velges for 2 år.
Styremedlem: Signe Karin Hotvedt, velges for 2 år.
Styremedlem: Ørjan Alm, velges for 2 år.
Styremedlem: Maria Lundberg, ikke på valg.
Styremedlem: Sigurd Nikolaisen, Ikke på valg.
Varamedlem: Arild W. Hansen, velges for 1 år.

Revisjon:
Revisor: Morten Sørensen, 1 år igjen.
Vararevisor: Rune Mikalsen, velges for 1 år.

Valgkomite:

Leder: Anders Simensrud, ikke på valg.
Valgkomite: Harriet Wiggen, ikke på valg.
Valgkomite: Eva Pedersen, velges for 3 år.
Vara Valgkomite: Roger Brenden, Velges for 1 år.

Alle kandidater er blitt kontaktet og har takket ja.

Forslaget er utarbeidet i dialog med leder, og representant fra valgkomiteen vil være til stede på
RS-24 for å svare på eventuelle spørsmål.

Innstillingen er enstemmig, 07.12.23.
Geir Henning Strøm, Anders Simensrud og Harriet Wiggen