Apportprøve i Trøndelag på nytt, flott sted

Apportprøve i Trøndelag på nytt, flott sted

17. og 18. juni arrangerer NVK apportprøve og familiehelg på Sognli i Orkdal.

Partilister

Songli forsøksgård ligger i Orkdal kommune ca. 20 km. vest for Orkanger. Veien inn til Songli tar av fra Fv714 ved Gangåsvatnet vest for Fannrem.

Prøveområdet

Sognli forsøksgård
Sognli forsøksgård

Område for prøven ligger i naturskjønne omgivelser på Sognli forsøksgård, som vi har fått være de første til å leie til apportprøven, etter at det har kommet nye drivere av stedet.

Området passer perfekt til prøven og vårt arrangement. Her har vi god plass, et stort felleshus med storkjøkken og masse boltreplass, og 30 overnattingsplasser, samt muligheter for campingvogn og telt.

Historien om Songli forsøksgård

På Songli forsøksgård har hjorten hatt spesielt gode kår siden ca. 1900. Opprinnelig ble den store eiendommen brukt til jakt, initiert av den lokale industrimagnaten Christian Thams i 1907. Mye hjort ble samlet her, og jakten pågikk fram til 1935.

I 1952 overtok staten eiendommen, for å bruke den som forsøksgård for viltforskning og viltpleie, samt ferskvannsfisk. Naturparken på Songli er vakker, og i Grytdalen litt lengre opp er det etablert et landskapsvernområde store arealer med nesten urørt skog, der dyrelivsfredning er noe av begrunnelsen for vernet.

Sognli gård drives nå av Naturvernforbundet, Grytdalens venner, Orkla JFF og NJFF Sør Trøndelag.

Familiedager

Sognli forsøksgård gammelt bilde
Sognli forsøksgård gammelt bilde

Prøven, som går både lørdag og søndag, er lagt opp som en familiehelg. Vi oppfordrer store som små til å komme. Det kommer til å være mulighet for fisking og ballspill for barna, og det er stor boltreplass på tunet som består av hovedhuset, og flere hus på tunet med 30 sengeplasser.

Det er store utearealer med grill og stor platting. Det er muligheter for fiske og bading for de tøffeste.

Vi kommer til å ha mobile toalett stående, da avløp må utbedres før toalettene kan brukes. Ellers er det innlagt vann,dusj, og avløp fungerer til dette i alle hus. (Dette er grunnen til at info kommer så sent, og reglene så strenge når det gjelder avløp.)

Det er ingen påmeldingsavgift til familiedager!

Mat og drikke ordner hver enkelt til seg selv.  Vi fyrer opp grillen begge kvelder, så da blir det felles bespisning. Alle tar med seg egen grillmat.

Overnatting

Overnatting i et av husene koster 200 kr pr seng pr natt. I husene er det eget kjøkken og stue, samt tilgang til felleshuset med storkjøkken og store stuer. Førstemann til mølla når det gjelder soveplassene.

Det er masse plass til telting (helt gratis!)

Campingvogn koster 200 kr for helga.

Bestilling av overnatting, campinvognplass og spørsmål sendes til :  jeanette.aarsund@hotmail.com eller mob 92251484.

Innbetaling av overnatting settes på konto 1503 67 93977

Ta med penger til loddsalg. Vi har i år mange fine premier.

Tareskogens Myra apport
Tareskogens Myra apport

Påmelding til apportprøven

Pris for påmelding av apportprøven er 325 kr pr. hund/start.

Klubbfugl er due, og kan kjøpes for 100 kr pr start

Beløpet betales inn på kontonr. 1503 67 93977 og merkes med reg.nr. og navn på hund og fører. Husk å føre på startdato.

Opprop er kl. 08.00 begge dager på plenen utenfor hovedbygningen.

Frist for påmelding og betaling til apportprøven er satt til mandag 12. juni.

Informasjon om apportprøve generelt

UK består av to øvelser:

  • Søkapport: hvor det legges ut en fugl på ca. 20-40 meters avstand i motvind uten at hunden ser hvor. Vanlige utfordringer: at hunden ikke søker «stort nok» med bruk av vinden, og at fugl forlates ved opptak eller at fugl slippes ved førers fot før avlevering.
  • Vannapport: hvor det kastes en fugl fra land, uten at det skytes, og hunden skal apportere fugl. Hundens plassering er ca. 5m fra vannkanten. Vanlige utfordringer: at hunden ikke vil gå i vannet, og at fugl slippes når hunden kommer i land eller ved førers fot før avlevering.

AK består av tre øvelser:

  • Søkapport: hvor to fugler legges ut i terrenget på ca. 50-70 meter (ikke i medvind) og min. 10m mellomrom uten at hunden ser hvor. Disse skal apporteres. Vanlige utfordringer: at hunden ikke skjønner at det er to fugler, eller legger ned den første og går over til den andre. Tygging og ufrivillig avlevering.
  • Sporapport: hvor det trekkes et spor på cirka 200-300 meter i fortrinnsvis medvind. Det skal minimum være tre vinkler på sporet. Hunden skal apportere ved bruk av spor. Vanlige utfordringer: at hunden ikke tar sporet og heller legger opp til en søkapport, og at den ved opptaket tygger eller forlater og kommer inn uten viltet.
  • Vannapport: hvor fugl roes ut på vannet, ca. 50 meter. Hunden ser på utkast og skudd, og skal forholde seg rolig ved førers fot ca. 20 meter fra vann. Hunden skal apportere på vanlig måte.  Vanlige utfordringer: at hunden ikke vil gå i vannet eller ikke klarer og lokalisere fugl ute på vannet, og at den slipper eller forlater fugl når den kommer i land.

Premiering

Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2., eller 3. premie apport. For hver disiplin gis skriftlig kritikk og karakter etter skala fra 0-10 med 10 som beste resultat. Hund som ikke har oppnådd minst 4 i hver øvelse, kan ikke premieres.

For å få 1. pr. apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin.

For å få 2. pr. apport kreves minst 6 poeng i hver disiplin.

For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin.

 Alle hunderaser er velkommen!