Blodsporkurs i NVK Buskerud

Blodsporkurs i NVK Buskerud

Som tidligere annonsert så inviterer Buskerud-gruppa til Ettersøk grunnkurs over en helg på Holleia i Modum 20.-21. juni.

Som jeger har vi alle et ansvar for human jakt. Benytt denne sjansen til å skolere deg og hunden din til å bli godkjent ettersøksekvipasje!

Våre kontinentale hunder er allroundhunder, som ofte trenger allsidige utfordringer. Ettersøk er en meningsfull aktivitet å bedrive sammen med hunden din, også utenfor jaktsesongen.

Kurset går over to dager, lørdag og søndag. Begge dagene blir det en blanding av teori og praksis ute i terrenget.

Instruktør

Instruktør på kurset er Even Andrè Holmen. Han har vært aktiv med å arrangere kurs og sporprøver i 9 år. Vært autorisert dommer i 2,5 år. Even har hatt drever i 11 år og jakter det meste, da helst med hund.

 

 

Pris og påmelding

Kurset holdes på NVK-hytta på Holleia. Her er det mulighet for overnatting i hytta, telt/campingvogn/bobil rundt, for de som ønsker det, men du MÅ gi beskjed om overnatting. Klubben fyrer opp grillen på kvelden.

Pris for kurset i  er kr. 1800 for medlemmer av NVK, 2200 kr for ikke-medlemmer. Betales til kontonr: 2270 29 86730, merk med blodsporkurs.

Påmelding kan sendes til Monica Rognheim på epost: monrog24@gmail.com Påmeldingsfrist  10.juni.

Vi forholder oss selvsagt til de regler som er gitt fra det offentlige.
Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5–50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted.

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:
1. Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.
2. Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid

Om kurset

Dette er et grunnleggende kurs, hvor hundene skal få prøve seg på blodspor. Her vil du også få vite hvordan du planlegger veien videre med egentrening dersom du ønsker at din hund skal bli godkjent ettersøkshund. En trent sporhund har stor samfunnsnytte!

Sporing er en utmerket disiplin for hunden i båndtvangtiden. Den får brukt sine sterkeste sanser og instinkter, og får krevende mental og fysisk trening. Sporing krever et tett og godt samarbeid med fører.

Kurset består av en blanding av teori og praksis, og foregår i sin helhet ved NVK-hytta på Holleia.

Ingen særlige forkunnskaper kreves. Kurset passer for flere hunderaser, men fuglehunder tilhørende medlemmer i NVK Buskerud har prioritet dersom kurset blir overtegnet.

Ettersøk grunnkurs

Mål: Deltakerne skal ha fått innføring i grunnleggende trening av ettersøkshund, hvordan legge spor, og under veiledning fra instruktør ha lagt og gått flere spor. Deltakerne vil få kjennskap til begrepene som benyttes ved godkjenning av ettersøkshunder og hvordan selve avprøvingen foregår. Deltakerne skal med litt egentrening være godt nok skolert for å kunne melde seg og hunden opp for godkjenningsprøve.