Dagsorden og dokumenter til DK/RS 2016

Her kommer dokumentene til distriktskonferansen og representantskapet som skal være på Olavsgaard ved Lillestrøm 5. – 7. februar.

LAST NED:

Styret håper at distriktsgruppene vil gå gjennom sakene på styre/medlemsmøter, og gi signaler til representanten som møter på DK/RS.

Representantskapet (RS) er NVKs høyeste myndighet, og består av distriktsrepresentantene. Møte- og stemmerett har distriktene etter antall medlemmer, slik at hvert påbegynte 100 medlemmer pr. 31.12. utgjør én stemme i det påfølgende RS.

Representantskapets oppgaver inkluderer blant annet å behandle styrets årsberetning, godkjenne regnskap med revisors beretning, behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. I tillegg skal RS godkjenne styrets handlingsplan, budsjett og vedta kontingentsats for kommende år, samt velge hovedstyre, revisor og valgkomité.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Forslagsfristen gikk ut 3. januar. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, også ved valg.

Årets konferanse starter fredag kveld med middag kl 19, og deretter blir det en uformell temakveld hvor vi skal snakke om medlemsverving. Det blir også satt av tid til «Distriktenes time».

Distriktskonferansen går lørdag med blant annet årets redegjørelse fra avlsrådet med status for alle tre vorstehraser, jaktrådets redegjørelse, samt rapporter fra redaksjonen i Fuglehundene og status på web/IT. Da blir det også debatt rundt innkomne forslag på dagsorden.

Lørdag kveld er det festmiddag med utdeling av en rekke priser, som gullmerker, oppdretterpris, avlspriser, og den lange listen av vandrepremier og ærefulle titler som Årets hund osv. Klubbens æresmedlemmer og prisvinnerne er invitert til dette.

Søndag er det formelt representantskapsmøte med avstemninger og valg.

Det nyvalgte hovedstyret har etter lunsj sitt første styremøte.