Distriktskonferansen og RS utsatt

Distriktskonferansen og RS utsatt

På bakgrunn av smittesituasjonen er DK/RS i januar avlyst, og møtet utsettes til mai.

Det er med beklagelse at styret i NVK ser seg nødt til å avlyse Distriktskonferansen og Representantskapsmøtet i januar/februar 2021. Møtet utsettes til mai (ny dato kommer), i tråd med de tidsrammer som ligger i klubbens vedtekter.

Dermed får distriktene bedre tid til å avholde sine lokale årsmøter. Vi ser allerede at flere distrikter har avlyst sine planlagte årsmøter i desember.

Dersom smittesituasjonen er like ille til våren, vil styret vurdere å avholde et elektronisk RS-møte.

NVK håper alle holder seg friske, og overholder nasjonale og lokale smitteverenregler.