Dette skjedde på DK/RS 2018

Dette skjedde på DK/RS 2018

Her får du en oversikt over det som er diskutert og bestemt på årets distriktskonferanse og representantskapsmøte i Norsk Vorstehhundklubb.

HOVEDSTYRET: Anders Simensrud ønsker velkommmen. Fra venstre: Harriet Wiggen (jaktrådet/klubbsider i bladet Fuglehunden), Geir Henning Strøm (jaktrådsleder), Anders Simensrud (NVK-leder), Marius Kjønsberg (ordstyrer), Trude Lien (Avlsrådsleder) og Anne Grete Langeland (avlsrådet). Bak kamera: Signe Karin Hotvedt (nettredaktør/IT)

16 representanter fra distriktene, seks avlsrådsmedlemmer, fire æresmedlemmer og hele hovedstyret samlet seg lørdag 10. februar til distriktskonferanse og representantskapsmøte for 2018, på Olavsgaard hotell mellom Gardermoen og Lillestrøm.

Klokka 10 lørdag ønsket NVK-leder Anders Simensrud utsendinger fra hele landet velkommen til årets distriktskonferanse og representantskapsmøte.

På denne siden kan du følge konferansen i stikkordsform.

Du kan laste ned dokumentene og følge programmet her, samt også se alle dokumentene og fremlagte forslag.

LAST NED: Dokumenter til DK/RS 2018

2017 – et superår for NVK

TRØNDELAG: Kim Aaknes

Møtet startet med at NVK-leder Anders Simensrud gratulerte klubben med et eksepsjonelt godt år hvor vorsteh-rasene viste flott igjen med tre NM-laggull (korthår), to NM lag-sølv (strihår), NM bronse på skog (KV Frøken Kalla), og ikke minst sølv i VM-øvelsen St. Hubertus (Ida Sollie og SV Haldor).

Distriktsrunde

Som innledning fikk alle distriktsrepresentantene ta en oppsummering av det siste året i deres distrikt.

Vi fikk både høre om klubber med blomstrende aktivitetsnivå, og om klubber som sliter litt med oppslutningen og å få folk til å ta verv.

Men alt i alt var det mange gledelige rapporter å høre om blant annet populære kurs og treningssamlinger.

NVK Hedmark/Oppland arrangerer klubbens eneste vinterprøve, på Vinjeveien, og oppfordret flere vorsteh-eiere til å stille der.

Banner for landssamlingen 2018

Det er også ønskelig om det blir bedre samordning distriktslagene imellom, så det ikke legges for mange andre samlinger samme helgen, en oppfordring også NVK-leder Anders Simensrud stiller seg bak.

Landssamling 2018 i Os

NVK Hordaland ønsket alle vorsteh-eiere velkommen til årets landssamling som skal arrangeres i pinsen i Os, 18.-21. mai. Landssamlingen pleier være veldig sosial,og en flott mulighet til å møte andre vorsteheiere, og se andres hunder.

Det blir både utstilling, avlshundskue og apportprøve.

Stedet er Os videregående skole i Os kommune, rett sør for Bergen.

Kim Aaknes, Ole Erik Furuheim, Kristina Røed, Ove Myhre, Arne Eliassen

Mer info om dette kommer!

Nye distriktsrepresentanter:

 • Agder: Njål Lundevik
 • Hedmark/Oppland: Roger Brenden
 • Hordaland: Mette Eknes
 • Rogaland: Ida Sollie
 • Østfold: Kristina Røed

Program DK 2018

Lørdag 10. februar

 • Kl. 10.00 Åpning av distriktskonferanse/orientering fra styret
 • Kl. 10.15 Distriktenes time, ca 3 min pr distrikt
 • TILHØRERE: Børge Follesøy, Rune Nedrebø, Kjell Tangen, Ida Sollie, Ketil Arntsen

  Kl. 11.00 Avlsrådet

 • Kl. 14.00 Saker til RS 2018 (se lenger ned)
 • Kl. 15.45 Jaktrådet
 • Kl. 16.00 Ny obligatorisk lovmal fra NKK v/Marius
 • Kl. 16.15 Endringer i jaktprøvereglementet v/Anders
 • Kl. 16.45 IT/nett
 • Kl. 17.15-17.30 Fuglehunden

Søndag 11. februar

 • Kl. 09.00 Avlsplan
 • Kl. 13.00 NVK Representantskapsmøte 2018
 • Kl. 15.45 Oppsummering/avslutning av årets DK/RS
IVRIGE TILHØRERE under Avlsrådets redegjørelse. Fra venstre: Marius Kjønsberg, Bente Holm, Britt Jensen, Bente Øfjord (referent), Anne Grete Langeland.

Avlsrådet

Avlsrådsleder Trude Lien gikk gjennom avlsrådets arbeid det siste året. På rådets arbeidsliste det siste året har blant annet ferdigstilling av rasekompendiene stått. Rasekompendiene inneholder blant annet en beskrivelse av rasestandarden med kommentarer. Dette er nødvendig for å kunne få hundene bedømt på utstillinger. dette har vært veldig krevende arbeid.

Rådet har også arbeidet mye med regelverk for paringer, og nye skjemaer for paringer. Det er også jobbet med nye digitale løsninger for dette. Rådet har også jobbet mye med importer, og vil senere legge fram et forslag om dette. Se forøvrig Avlsrådets årsberetning som ligger i dokumentene.

Det er også innledet et tettere samarbeid med det svenske avlsrådet, og rådet ser på muligheter for å få en felles oversikt over HD-situasjonen blant annet.

Valpeproduksjonen

Det siste året har det vært litt høyere valpeproduksjon på strihår og korthår. Langhår er liten og stabil. Periodevis er det for lav produksjon i forhold til etterspørselen. Det er litt leit, sier Trude Lien. Hun håper avlsprisene kan stimulere til at flere kan avle.

Antall registrerte hunder: Store variasjoner fra år til år, men litt oppgang i 2017.

Parringer: Avlsrådet kommer litt for sent inn i mange tilfeller. Mange har allerede bestemt seg for hannhund. Rådet ønsker å bli kontaktet tidligere. De sitter ofte på mer informasjon, og har også et overordnet ansvar for å forvalte rasene.

Datahound: Ønsker å få flere bilder på hver hund. Sendes til Avl@vorsteh.no.

Liste over godkjente avlshunder: Meld fra om hunder mangler i listene eller er avdøde/for gamle.

Valpelistene: Rådet ønsker å lage en bedre digital løsning for presentasjon av parringer og valpekull.

HD: Viktig at flere røntger hundene sine. SV 12,3 prosent HD(9,5 prosent i 2016, 20 prosent i 2015). Økende antall B-hofter, færre D og E. Store svingninger fra år til år. Indeksene er viktige for å få ned andelen HD. KV og LV uendret.

Ulikheten i NKKs HD-indeks og NVKs HD-indeks har vært frustrerende. Nå er NKKs HD-indeks (i DogWeb) oppdatert, og de er nå likere. Hovedgrunnen til forskjellen er at NKK bare bruker de siste årenes data. Voksne importer får med seg sin HD-indeks inn i datagrunnlaget/kjøringen.

Jorunn Hasselberg

Helse: Rådet har sett nærmere på blødersykdommen Von Willibrand på korthår.  Der er rådet i kontakt med andre land for å få oversikt. Foreløpig ikke noe som tyder på at dette er noe problem i Norge.

Rådet får sporadiske meldinger om andre sykdommer, f.eks. epilepsi og allergi. NKK har innført et nytt system for registrering av arvelig sykdommer. Veterinærer må ha samtykke fra hundeeier for å registrere. Lien oppfordret hundeeiere til å melde fra slik at vi får bedre oversikt over arvelige sykdommer.

Importer:  Det er knyttet mer usikkerhet til utenlandske hunder fordi datagrunnlaget er svakere. Avlsrådet bruker i økende grad skjønn ved godkjenning av paringer/avlshunder. Det er viktig at avkom stilles på prøver så vi får pålitelige indekser. Det er nå mulig for hunder med kupert hale å stille på internasjonale prøver. For andre prøver må det en regelendring til for at kuperte hunder skal få starte.

Festmiddag med prisutdeling

Under festmiddagen lørdag kveld ble heder og ære delt ut til fortjente medlemmer og hunder.

Nett/IT 2017

Nettredaktør Signe Karin Hotvedt gjore rede for omleging av nettsiden.

NVK-leder Anders Simensrud signerer avtale med Idium i juni 2016. I midten NVKs Morten Bøhmer, til høyre Idiums prosjektleder Asbjørn Raanaas.

Ny avtale ble inngått med Idium i juni 2016, etter at vi ble oppsagt av tidligere leverandør Scooter/Tag Studio høsten 2015.  Vi fikk et nytt tilbud av Scooters etterfølger Escio på 340.000 kroner i investering og 60.000 kr i årlig drift, for en ny, moderne løsning med full import av gammelt innhold og ny, moderne NVC.  Det mente styret var for dyrt, og fikk tilslutning på DK 2016 til å lete etter andre, rimeligere løsninger.

Vi falt ned på Idium som innebar en løsning basert på WordPress, til 43.000 kr, og under 1000 kr/mnd i drift – men uten ny NVC, som vi forsøkte å løse på enklere måte gjennom regneark. Kontrakt ble skrevet i juni 2016.

Utover våren 2017 viste det seg at det ikke lot seg gjøre tilfredsstillende, blant annet fordi lenking til enkeltsider i Datahound er plundrete. Etter flere runder med Idium, valgte styret å satse på en helt ny løsning, som ble lansert i januar 2018. Ny NVC er laget utenfor Idium, og ligger på egen server.

I dette arbeidet har Ståle Garborg vært helt sentral hos oss, i godt tospann med Harriet Wiggen som har stått for overføring av alle data til ny løsning. Styret er meget godt fornøyd med ny løsning, ikke minst fordi sluttsummen ble svært rimelig (13.000 i investering).

Trafikken på vorsteh.no har vært høy etter omlegging, selv uten drahjelpen fra NVC i 2017. Vi har rurndt 20.000 unike brukere, og hadde 121.000 sidevisninger i andre halvår. Månedlig antall sidevisninger ligger på 20-25.000, og vi har rundt 1500 unike besøkende ukentlig. Nesten halvparten av brukerne våre kommer på mobil, og den nye siden er optimalt tilpasset mobilbruk.

Fuglehunden

Redaktør for NVKs 7 sider i hvert nummer av Fuglehunden, Harriet Wiggen, fortalte om hva hun trenger til nettsidene. Hun ønsker seg:

 • Gode, klare bilder i høy oppløsning (2MB)
 • Bilder og tekst sendt som vedlegg til
  Eventyrøyas Ery på forsiden av Fuglehunden 01/2018

  e-post

 • Gode historier fra alle distrikter
 • Melding om første gangs 1.UK, 1.AK og 1.VK med bilder i helfigur, fra siden, med ryddig bakgrunn
 • At folk holder fristene
 • Alt sendes til fuglehunden@vorsteh.no

Arbeidet med ny avlsplan

Avlsrådsleder Trude Lien gjorde rede for prosessen fram mot ny 10-årig avlsplan som skal gjelde fra 2019. Her er det ønskelig at alle distrikter deltar og gir uttrykk for hva de mener.

Den nye avlsplanen skal vedtas på Representantskapsmøtet i 2019.

Har den gamle virket? Ja, sa Lien. I tiårsperioden vi snart avslutter, har f.eks. jaktlyst hatt en tydelig fremgang for både KV og SV i forhold til foregående periode.

Gjennomsnittlig jaktlyst 1994-1998 til 2012-2016:

 • KV:  3,88 til 4,12
 • SV: 3,98 til 4,10

Merk at de ulike rasene har ulik vektlegging på ulike egenskaper.

Prosessen:

 1. Bestemme avlsmålet
 2. Bestemme egenskaper som skal registreres (må være arvelig, må kunne registreres og må ha verdi for oss)
 3. Beregne arvbarhet ig avlsverdi
 4. Rangere individer
 5. Seleksjon

-En avlsplan er nødvendig hvis vi skal lykkes med avlsarbeidet på lang sikt, sa Lien.

-Jo flere egenskaper vi legger vekt på, jo mindre fremgang får vi for enkeltegenskaper, understreket hun.

Hun sa også at for streng seleksjon vil innsnevre avlsbasen, og kunne føre til både matadoravl og opphoping v negatuve egenskaper.

-Indeksene er et godt verktøy til å velge ut de genetisk beste hundene, men det er ikke noe fasit.

I avlsmessig sammenheng er de dårlige resultatene like viktige som de gode resultatene. Spennet er nødvendig for å kunne skille mellom hundene.Hvis bare de gode hundene stilles på prøve, og få av de dårlige, vil det være vanskeligere å skille ut de gode hundene, og de blir undervurdert.

NB: Det kommer egen formell protokoll fra vedtakene på representantskapsmøtet 2018

Sakliste representantskapsmøte 2018:

001/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
002/18 Valg av ordstyrer
003/18 Valg av referent og protokollunderskrivere
004/18 Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
005/18 Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
006/18 Hovedstyrets årsberetning for 2017
007/18 Regnskap for 2017
008/18 Handlingsplan for 2018
009/18 Endring av avlskriterier
010/18 «Godkjente parringer» – Importer og indekser
011/18 Endring av kriteriene for årets unghund NVK
012/18 Presisering av titler i NVC
013/18 Godtgjøring av tillitsvalgte i NVK
014/18 Budsjett 2018
015/18 Kontingent 2019
016/18 Valg