DK – RS 2024

DK – RS 2024

Distriktskonferansen og Representantskapsmøtet holdes 17. og 18. februar i 2024

Innkalling

Hovedstyret har bestemt at neste år skal Distriktskonferanse og NVKs representantskapsmøte holdes lørdag 17. og søndag 18. februar.

Stedet blir Olavsgaard hotell ved Lillestrøm.

Egen invitasjon blir sendt ut til distriktene, men det kan være greitt å holde av datoene.
NVKs æresmedlemmer inviteres spesielt. Det er også lov å være tilhører.

Mange distrikter velger å holde medlemsmøter i tiden rett før DKRS for å behandle saker som skal opp  de blir sendt ut senest to uker før.

Reglene for hva som skal behandles på RS står i Lover og vedtekter.

På programmet lørdag (start klokka 10) står det distriktskonferanse der året som er gått skal gjennomgås. I tillegg blir det anledning til å gjennomgå og debattere forslag som legges fram.

Lørdag kveld er det festmiddag med utdeling av en rekke priser til Årets Hunder og NVC-vinnere, samt heder til våre nyeste Norgesmestere (SV-laget).

Søndag er det formelt Representantskapsmøte med bl.a. valg. Der skal NVK-leder velges, samt  rundt halvparten av hovedstyret. Møtet er beregnet å være ferdig innen klokka 16.

Spørsmål rundt det praktiske rundt reise/opphold kommer i egen sending fra klubbens sekretær Sissel Marthinsen, post@vorsteh.no.

Valgkomiteen ledes i år av Geir Henning Strøm.  Kontaktopplysninger til valgkomiteen finner du her.

Protokoller og sakspapirer fra tidligere RS finner du her.

Mer info kommer.