DK/RS utsettes til juni

På grunn av smittesituasjonen har styret bestemt at årets distriktskonferanse og representantskapsmøte holdes 5.-6. juni.

Etter klubbens lover skal Representantskapmøtet holdes innen 1. mai.  På grunn av usikkerheten rundt smitten har hovedstyret bestemt at vi avviker fra dette, og venter til juni, i håp om at smittesituasjonen er blitt lettere.

– Bestemmelsen i lovene våre, i kapittel 3 Organisasjon paragraf 1-3, må vi dispensere fra i denne ekstraordinære situasjonen, sier NVK-leder Anders Simensrud  han sier dette er i tråd med råd fra NKK. Hovedstyret har gitt sin tilslutning til det

Dersom det blir åpning for å samles fysisk, satser vi på å holde Distriktskonferanse lørdag 5. juni, og Representantskapsmøte søndag 6. juni, sier han.

Sett derfor av datoene, er oppfordringen fra NVK-leder

– Alternativt – dersom det ikke er tilrådelig å møtes fysisk – satser vi må å holde kun et digitalt Representantskapsmøte søndag 6. juni.

Dermed må hovedstyret ha eventuelle innkomne forslag til RS innen 30. april.

Årsmøter

Vi ber derfor om at distriktene avvikler sine årsmøter, fysisk eller digitalt, innen 30. april.

Etter NVKs lover skal dato for årsmøter bekjentgjøres for medlemmene med minst åtte ukers varsel. Innkallingen kan sendes medlemmene per post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider

Innkallingen skal bekjentgjøres to uker før møtedato. Med innkallingen skal følge:

  • Dagsorden
  • Årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Innkomne saker. Forslag må være innkommet fem uker før møtedato
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Valg: Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende fem uker før møtedato

Kontaktpunkter for de ulike distriktsstyrene og valgkomiteene finner du på distriktets  kontaktside.

Hovedstyret finner du her: https://vorsteh.no/om-oss/styret/. Innkomne forslag til hovedstyret sendes til sekretæren på post@vorsteh.no

Forslag til valgkomiteen sendes valgkomiteens leder, Anne Grete Langeland på annegretela@msn.com 

Styret ønsker alle medlemmer alt godt i koronatiden, og håper på gjensyn i juni!