Dokumentene til RS 2021 er klare

Dokumentene til RS 2021 er klare

Hrr finner du årsberetning, 5 innkomne forslag, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling.

Årets representantskapsmøte avholdes digitalt søndag 6. juni, i tråd med innkalling av 15. april.

Sakspapirene er sendt ut til alle distrikter av klubbens sekretær.

Saksliste:

001/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmer
002/21 Valg av ordstyrer
003/21 Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps
004/21 Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
005/21 Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
006/21 Årsberetning for 2020
007/21 Regnskap 2020
008/21 Handlingsplan for NVK 2021
009/21 Forslag fremmet av Oslo/Akershus. Honnørdommerstatus
010/21 Forslag fremmet av Agder distrikt vedrørende NVC-regler
011/21 Forslag fremmet av hovedstyret. Presisering av tekst i våre Lover og vedtekter.
012/21 Avlsrådet fremmer forslag til ny kategori for parringer på valpelista
013/21 NVK Hordaland skifter navn til NVK Vestland.
014/21 Kontingent 2021
015/21 Budsjett 2021
016/21 Valg

Last ned dokumentene her: Sakspapirer RS 2021