Dokumentene til DK/RS 2022

Dokumentene til DK/RS 2022

Her finner du dokumentene til årets Distriktskonferanse og Representantskapsmøte, pluss info om påmelding.

I lys av de nyeste smittevernreglene har hovedstyret bestemt at vi satser på å arrangere Distriktskonferanse og Representantskapsmøte som planlagt. Vi må ta et lite forbehold om at det ikke skjer store endringer i smittesituasjonen de neste ukene, men vi håper inderlig at vi kan møtes fysisk igjen denne vinteren.

Det er distriktene som velger sine utsendinger til DK/RS, og distriktene har stemmerett i forhold til antall medlemmer, slik som det fremgår av klubbens lover og vedtekter.

Hotellet forsikrer at de ivaretar smittevern reglene. Vi får møterom hvor vi kan overholde én meters avstand. Alle får enkeltrom.

Lørdag 12. februar er det Distriktskonferanse (DK)

med diskusjon rundt sakene som skal behandles på RS dagene etter. I tillegg skal styret redegjøre for året som er gått, Avlsrådet skal fortelle om status for rasene våre i forhold til avlsmålene, og Jaktrådet skal gjøre rede for status på jaktprøvene i 2021. Det blir også en runde om våre faste sider i bladet Fuglehunden, og info om IT-løsninger, samt mulighet til å få opplæring i publiseringsverktøyet for nettsidene våre. Her er vi helt avhengige av at flere medlemmer har lyst til å bidra.

Lørdag starter vi på formiddagen, før lunsj. Nøyaktig tidspunkt fremgår av program (kommer).

Lørdag kveld er det festmiddag med utdeling av priser til Årets hunder NVK og NVC i en rekke kategorier.

Til middagen blir klubbens æresmedlemmer, NM-vinnere og andre prisvinnere invitert.

Søndag 13. febr. er det formelt Representantskapsmøte (RS) med avstemning over årsmøtesakene, samt valg av representanter til hovedstyret. Start kl 10.30. Vi regner med å være ferdige innen klokka 16 søndag.

Det er tillatt for klubbens medlemmer å overvære DK/RS (uten tale- og stemmerett), men si fra om din tilstedeværelse til Sissel på post@vorsteh.no, så skal vi forsøke å få det til, så fremt det ikke kommer i strid med avstands- og antallsregler.

Velkommen!