Dommerkonferanse – mange påmeldte

NVK arrangerer i januar konferanse for eksteriørdommere. Da ønsker vi at de skal få se både typiske og utypiske vorstehhunder.

 Opppdatering 27/12:

Gledeligvis har vi fått veldig mange som er interessert i å vise sin hund på konferansen. Det er vi veldig takknemlige for. 3.januar skal vi gå gjennom alle hundene og deretter sendes det ut info pr. E-post til dem vi ønsker skal møte opp og med mer info. Det er ca 21 hunder totalt nå, så vi har dessverre ikke tid/plass til alle. 


DOMMERKONFERANSE EKSTERIØR 2023 – KAN DU BIDRA HER MED DIN HUND?

22.januar 2023 skal NVK arrangere heldags konferanse for dommere og elever/aspiranter som dømmer vorstehrasene.

Sted: Hotell Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Konferansen starter med foredrag med gjennomgang av rasekompendiene med kommentarer fra klubben. 

Etter lunsj skal det være praktisk gjennomgang av hunder fra alle tre rasene.

Og da ønsker/trenger vi hunder fra alle rasene til å vises frem for dommerne. Hver hund vil deretter bli gjennomgått og diskutert i plenum. Dette har alltid vært veldig nyttig, også for dere som stiller deres hund til disposisjon.

Vi trenger meget gode hunder, men spesielt hunder som kan være for store/små/pelsutfordringer/barter/barteløs/steile fronter/bratte – korte kryss etc.

Vi ønsker spesielt korthår vorsteh med tan eller gule tegninger.

Altså eksteriør-variabler. Det er det som gjør at vi får faglig gode diskusjoner. 

Siden konferansen skal foregå på Gardermoen, retter vi denne henvendelsen til dere som bor på Østlands-området. Dere vil få dekket utgifter til kjøregodtgjørelse og parkering. 

Planen er at den praktiske delen er i tidsrommet fra kl.14.00-16.30. Slik at dere har oppmøtetid litt før det.

«Våre eksteriørdommere er meget viktige samarbeidspartnere i klubbenes arbeid med å forvalte våre raser på en riktig og god måte. Rasene skal bruksmessig være fremragende stående fuglehunder, men vi har også et ansvar i forhold til å bevare rasenes spesielle egenart og eksteriør. Å bidra til dette siste,  er hensikten med  konferansen.»

Med vennlig hilsen

Birte Wold Myhre (nestleder NVK), Tone Engløkk Jorde (leder avlsrådet), Britt Schibbye (avlsrådsmedlem korthår)