Dreiebok fra Trippelprøve-finalen

Dreiebok fra Trippelprøve-finalen

Den dramatiske og spennende VK-finalen på Trippelprøven - slipp for slipp.

DREIEBOK FRA VK-FINALE TRIPPELPRØVEN HJERKINN 26. SEPTEMBER 2021

Flott vær med vekslende vind, sol og forholdsvis varmt på terreng Hjerkinn vest.
Dommere: Anders Simensrud og Roy Allan Skaret.

Følgende var kvalifisert:

 • IS Storstogas Peace of Cake, Thor Bernhard Sagland
 • ES Hagalidens Calle Schewen, Erik Slommerud
 • IS Topdalen’s Ta To II, Tor Taksgaard
 • GS Svitjods Senja, Rune Albrigtsen
 • IS Bålholmen’s TT Nordavind, Randi Halvorsen
 • ES Pei Fang Vilkas, Jan R Tunby
 • ES Bjønnålia’s I, Rune Nedrebø
 • GS Bjørklitoppens Nora, Marit Kristine Bjercke
 • IS Bålholmen’s TT Freia, Simen Moe Johnsen
 • KV Kaiser, Lisbet Ottesen
 • GS Rørosviddas Tatra, Pål Morten Holden
 • IS US Speedy, Geir Olav Bjerkevoll
 • ES Skogbannets Toko, Trond Kolstad


1. runde (15 minutter)
1. slipp: IS Peace – ES Calle
Begge jakter meget godt i svak motvind med Calle i føringen på bedre plan. Noe bedre bredde hadde vært ønskelig på begge to. Helt mot slutten av slippet ser vi Calle i stand langt fremme i terrenget. Når fører kommer til reiser Calle et stort rypekull djervt og presist. Han er rolig i oppflukt, men knaller etter i skuddet og forfølger dessverre for langt.
Peace over Calle som utgår.
Rangering: IS Peace slått

2. slipp: IS Ta To – GS Senja
Rett etter slipp støkker Senja og respekterer. Litt senere tar Senja stand, reiser kontrollert og presist enkelt rype. Helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. Senere støkker Ta To med Senja like bak. Begge respekterer. Så finnes Ta To liggende i stand. Reiser rypekull djervt og presist og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. Søksmessig er Ta To i føringen. Ta To over Senja.
Rangering: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, GS Senja FMR, slått to sjanser, IS Peace slått.

3.Slipp: IS Nordavind – ES Vilkas (8 min)
Nordavind tar føringen i slippet der vinden skifter fra motvind til medvind. Ryper letter i området der Nordavind er i to omganger. Vilkas får rypene over hodet og forfølger dem friskt. Nordavind over Vilkas som utgår. Nordavind har tid til gode.

4. slipp: ES I – GS Nora (4 min)
I tar straks føringen og jakter meget stort. Nora jobber på rypelukt foran oss. Støkker først en gang og er noe urolig. Roter så opp mer ryper og blir for urolig. I over Nora som utgår. I har tid tilgode.

5. slipp: ES I – IS Nordavind (9 min)
Nordavind støkker rype og er rolig og blir deretter litt ensidig på høyre side. I kommer etter hvert inn i samme område. Støkker rype og forfølger. Da er også «båten full» for Nordavind og begge utgår.

6. slipp: IS Freia – KV Kaiser
I svak medvind jakter begge i meget store og flotte slag i beste fart, stil og aksjon. Kaiser fører og vinner slippet. Kaiser over Freia.
Rangering: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, GS Senja FMR, slått, to sjanser, KV Kaiser, IS Freia, IS Peace slått.

7. slipp: GS Tatra – IS Speedy
I vekslende vind tar Tatra føringen, men begge to jakter glimrende. Mot slutten tar Speedy over føringen. Tatra blir litt borte ved innkalling. Tatra sees i søk lenger fram i terrenget. Koblingsordre blir gitt og like etter går Tatra inn i en stand som ikke blir tellende. Speedy over Tatra.
Rangering: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, GS Senja FMR, slått to sjanser, IS Speedy, GS Tatra, KV Kaiser, IS Freia, IS Peace slått.

8. slipp: ES Toko – IS Peace (4 min)
Peace tar straks føringen, Toko legger seg på hjul og er bare på «tispejakt» og avsluttes.
Rangering etter 1.runde: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, GS Senja FMR, slått to sjanser, IS Speedy, GS Tatra, KV Kaiser, IS Freia, IS Peace slått.

2. runde (15 minutter):
9. slipp: IS Peace – IS Ta To
To hunder som jakter glimrende, først i motvind så i medvind. Ta To fører på noe større format og intensistet i medvinden. Ta To over Peace.
Rangering: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, IS Peace slått

10. slipp: GS Senja – IS Freia
I medvind veksler hundene litt om føringen. Begge blir litt borte i tett skogbelte, men jakter seg inn igjen. Senja settes hårfint over Freia på grunn av bedre reviering.
Rangering: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, GS Senja FMR, slått to sjanser, IS Freia, IS Peace slått.

11. slipp: KV Kaiser – GS Tatra
I medvinden legger begge disse hundene opp til et meget stort og godt anlagt søk. Tatra blir en stund jobbende lenge laaaangt ute på ei myr. Det ender med en støkk av ryper som respekteres.  Kaiser over Tatra.
Rangering: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, GS Senja FMR, slått to sjanser, IS Freia, KV Kaiser sjanse, GS Tatra sjanse, IS Peace slått.

12. slipp: IS Speedy – IS Peace
I medvind og senere motvind jakter begge meget godt. Peace fører på noe bedre plan i sitt søksopplegg. Peace over Speedy.
Rangering etter to runder: IS Ta To FMR, slått, to sjanser, GS Senja FMR, slått to sjanser, IS Speedy, IS Freia, KV Kaiser sjanse, GS Tatra sjanse, IS Peace slått.

3.runde (15 minutter):
13. slipp: IS Ta To – IS Freia (2 minutter)
Ta To tar føringen, men støkker rype og respekterer. NÅ er imidlertid «båten full» for Ta To og han avsluttes.

14. slipp: IS Freia – GS Senja
Ikke lenge etter slipp tråkker dommerne og førerne opp ryper. Hundene er borte og vi må lete etter dem for å se om de eventuelt står. Vi ser imidlertid Senja forfølge ryper langt ute. Men fortsatt er Freia borte. Fører leter og leter, tråkker opp rype, før Freia til slutt kommer inn langt ovenifra. Begge utgår.

15. slipp: KV Kaiser – IS Speedy
I vekslende vind og tidvis tett biotop jakter begge to glimrende, med Speedy hårfint over Kaiser.
Rangering: IS Speedy, KV Kaiser sjanse, IS Peace slått.

16. slipp: GS Tatra – IS Peace (5 minutter)
Begge starter opp meget bra i medvind og slak nedover bakke. Ryper letter i to omganger inne i skogholt der Tatra er. Hun sees i søk og senere tråkker dommer opp rype midt på myra. Da er dessverre «båten full» for begge disse hundene også og begge utgår.
Rangering etter 3 runder: IS Speedy, KV Kaiser sjanse.

4.runde:
KV Kaiser – IS Speedy (9 min)
Da vi nå har bare to hunder igjen, kjører vi «rent finaleslipp». Begge to starter ut i meget stor fart og jakter glimrende. Vi har sett fugl slå seg ned i skogholt. Kaiser er borte i dette skogholtet. Kommer ut og tverrvender når han ser sin fører og går inn igjen samme vegen som han kom i fra. En klar rapport. Vi går etter og finner han i stram, stilfull stand. Han reiser enkeltrype villig og presist og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer utlagt rype flott.
Kaiser over Speedy.

Med denne flotte avslutningen anser vi dagen for over. Totalt 23 oppflukter og 72 ryper på vingene.

KV Kaiser til Lisbet Ottesen tildeles en velfortjent 1.VK m/Cacit finale.