Dugnad i NVK Østfold

Dugnad i NVK Østfold

For at vi skal kunne bruke klubbhuset til Østfold fuglehund klubb, har vi blitt spurt om å kan male ett strøk til på uthuset.

Vi har blitt spurt om vi kan beise ett strøk på uthuset i Borge.
Vi trenger 4 – 5 stk. Noen som har mulighet? Jo flere jo raskere går det.

Onsdag 13.05. Klokkeslett: kan vi bli enige om. Men etter arbeidstid, om ikke går hjemme da 🙂

Send meg en sms om du kan komme. 91177630

Henrik