Ekstraordinært årsmøte i NVK V/T 04.08.21

Ekstraordinært årsmøte i NVK V/T 04.08.21

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i NVK V/T 4. august jfr NVKs lover § 3-5.

Tid: onsdag 4. august, kl. 18.30
Sted: Teams

Saker:

1. Åpning av møte
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll/tellekorps.
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Valg

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i NVK V/T jfr NVKs lover § 3-5.

Møtet holdes på Teams. Påmelding sendes til nvkvestfoldtelemark@gmail.com innen 02.08.21.

Vel møtt!

Styret
NVK Vestfold/Telemark