Endring i fullcert-ordningen

Endring i fullcert-ordningen

Reglene for tildeling av utstillingssertifikat er endret.

Endringen i reglene for utdeling av cert ble vedtatt på NKKs Representantskapsmøte i 2021.

Den nye fullcertordningen gjelder for alle raser fra 01.01.2022 og i 5 år.

Certifikat og reservesertifikat deles ut til de to beste hundene med CK som ikke allerede er er fullcertet/Norske utstillingschampions.

Ordningen gjelder for alle raser, og klubbene kan ikke søke fritak fra eller endre ordningen.

Her kan du lese hele NKK protokoll RS 2021 signert.

Flere detaljer: Hvor mange Cert kan hunden min få?