Epilepsi – forskningsprosjekt i samarbeid med NMBU

Såkalt idiopatisk epilepsi er krampeanfall der vi ikke kan finne andre årsaker. Denne typen epilepsi er trolig arvelig, og det er dette det jobbes med å finne ut mer om.

Avlsrådet har den senere tid fått flere spørsmål om epilepsi fra lokalavdelinger. Vi ser at det er behov for litt informasjon om sykdommen og hvordan dette håndteres i avl. Vi viser til det vi tidligere har skrevet om epilepsi i forbindelse med at klubben har inngått et samarbeid med Frode Lingaas ved NMBU.

Professor Frode Lingås ved NMBU

Vi har inngått et samarbeid med Lingaas der målet er å få sendt inn prøver av syke hunder og nærme slektninger – både friske og syke.

Epilepsi er komplisert å jobbe med i avlssammenheng fordi dette ikke er en sykdom, men tvert imot et symptom-kompleks som kan ha opphav i andre sykdommer. Såkalt idiopatisk epilepsi er krampeanfall der vi ikke kan finne andre årsaker, denne typen epilepsi er trolig arvelig, og det er dette det jobbes med å finne ut mer om.

I avl må man balansere mellom mange ulike hensyn; vi har derfor laget avlskriterier for å påvirke til at det avles på de «riktige» hundene. Som dere vet er det krav til jaktegenskaper, eksteriør, og HD. I tillegg krav til gemytt og et spesifikt helsekrav;  fri for vWD, i tillegg til at hundene skal være friske.  Det er svært viktig å opprettholde en bred nok avlsbase for å unngå å avle oss inn i problemer. Det er med andre ord viktig å ikke utelukke for mange hunder fra avl, dette vil på sikt skape større problemer med sykdom.

I vår avlsplan, RAS, kan dere lese at:

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter

….

Andre sykdommer/defekter som er observert i rasen er korsbåndskader, tannfeil, entropion/ektropion, kryptorchisme, osteochondrose, epilepsiog halefeil. Avlsrådet overvåker dette og har fokus på å avle frem friske og sunne hunder og søke å unngå å kombinere to hunder/linjer som har de samme problemene.

Som dere ser er strategien for sykdommer som vi har i rasen, å unngå å koble sammen hunder med samme problem i nær slekt (første-ledds slektninger) En hund som har et kullsøsken med epilepsi er ikke utelukket fra avl, men vi må unngå å kombinere en slik hund med en annen hund som også har nær slektning med epilepsi. På samme måte vil vi unngå å koble to hunder som har allergi i nær slekt. Hvis vi skal utelukke alle hunder med arvelig sykdom i nær slekt, enten det er OCD, kneskader eller ulike allergier, vil vi utelukke en uforholdsmessig stor del av avlsbasen. Dette er derfor ikke gunstig, men det er viktig at alle hunder det avles på selv er friske.

For raser som er tallmessig store, kan en tillate seg å ha strengere avlskriterier, for eksempel å utelukke hunder med arvelig sykdom i slekta. For små populasjoner er det svært viktig at vi ikke mister genetisk variasjon, da mister vi også mulighet til å få avlsmessig fremgang. Dette er med andre ord en balansegang.

Når det gjelder epilepsi så er dette som sagt en vanskelig sykdom å «jobbe» med i avlssammenheng grunnet uklar arvegang og at ikke alle epilepsitilfeller er arvelige. Vi mener derfor at i dagens situasjon med  ukjent omfang og ukjent arvegang vil det være uklokt å utelukke hunder med epilepsi i slekta fra avl.

Oppfordringen må være å sende inn prøver av syke hunder og slektninger slik at vi på sikt kan få mer kunnskap om dette.