Ettermiddagsprøver apport i Gausvik

Ettermiddagsprøver apport i Gausvik

7. og 14. august arrangerer NVK Troms ettermiddagsprøver i apport i Gausvik.

Opprop begge dager kl 17 ved Gausvik kirke. (Vær presis, vi kjører videre her i fra). Prøven er åpen for alle raser.

Alle må ha med eget apportvilt, i henhold til regelverket. Apportviltet skal godkjennes av dommer.
Apportprøvereglene finner du her: https://vorsteh.no/fugl-pa-apportprover/

Du må selv ha med slepefugl til sporapporten (Kun i AK). Slepefuglen skal være klar med snor festen til fuglen.

Det er sauer i området, så det er absolutt nødvendig å ha sauerenhetsbevis for å starte på prøven. Dette skal vises frem v/opprop eller ute i terrenget.  Uten et slikt bevis, vil du dessverre bli nektet start.

Husk også at det er båndtvang under hele prøven, og absolutt forbud mot å slippe hund i terrenget utenom under avprøvingen. Respekteres ikke dette, kan det dessverre føre til at du må reise hjem.

Spørsmål? Kontakt Ernst Evensen tlf 406 25 685 eller mail: ernsteve@online.no