Fase 1 instruktørkurs, NVK Buskerud (UTSATT)

Fase 1 instruktørkurs, NVK Buskerud (UTSATT)

NVK BUSKERUD inviterer til Fase 1 instruktørkurs, helgen 26.-28. april 2024. DESVERRE UTSATT PGA FÅ PÅMELDTE.

NB! UTSATT
Vi inviterer til Fase 1 kurs-helg i regi av Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) med NVK Buskerud som praktisk ansvarlig for gjennomføringen.

Formålet med instruktørutdanningen i FKF er å utdanne lokale instruktører til sine egne klubbers arrangement for å bedre jakthunden, hundeholdet og deres omgivelser i samfunnet. Etter endt utdanning må kurseleven skrive «Standardavtale for lokale instruktører i FKF» med en medlemsklubb i FKF før autorisasjon gis.

Fase 1 Instruktører for grunnleggende dressurkurs bygger på teoretisk og praktisk utdanning og med bestått evaluering og anbefaling fra instruktør.

Kurset består av ca. 24 teoritimer undervisning, egenpresentasjon og praktisk evaluering. Det må påregnes selvstudium ut over «klasseromsundervisning». Ved gjennomført kurs skal kandidaten anbefales / ikke anbefales av instruktør. Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF-styret og kandidatene vil bli autorisert Fase 1 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis.

Opptakskrav:

  • Anbefaling fra lokal klubb
  • Aldersgrense 18 år
  • Erfaring fra jaktprøver med egendressert hund
  • Ha ført egendressert hund til premie på en FKF/NKK anerkjent bruksprøve
  • Jakterfaring

For å bli utnevnt som Fase 1 instruktør skal kandidat gjennomgå FKF Kurs Fase 1 Fuglehundens grunndressur.

Fase 3 instruktører skal før godkjennelse, i tillegg til å bedømme faglig dyktighet, også vurdere kandidatenes personlige egnethet som instruktør.

Kurset avholdes inne på Holleia, NVK-Hytta, helgen 26.-28. april. UTSATT

(Hytta har noe overnattingsmuligheter)

Teori:
– Fredag fra kl. 16.00 (til vi blir ferdig)

Praksis og teori:
– Lørdag fra kl. 10:00
– Søndag fra kl. 10:00 – ettermiddag (senest kl. 17.00)

I etterkant av mottatt påmelding vil du motta undervisningshefte og spørsmål som skal besvares til ansvarlig instruktør i forkant av kurset.

Pris:

For de som anbefales og deltar på vegne av NVK Buskerud, der vil vi dekke 50% av kursavgiften på kr. 3000,-.  Resterende 50% tilbakebetales etter avholdt 3 kurs for Buskerud (derav 1 kurs kan være som hjelpeinstruktør) mot at deltageren signerer kontrakt som instruktør for Buskerud.

Deltagere fra andre klubber vil bli fakturert kr. 4.000,- det kan avtales at deltagers klubb mottar fakturaen direkte.

Ung m/Vorsteher kr. 3.000,-

Påmelding innen 7. april ’24 sendes til e-post:  wenchedue@gmail.com

Påmeldingen skal inneholde navn, adresse, mobilnr, e-postadresse og eventuelt fakturaadresse dersom man ikke deltar på vegne av NVK Buskerud.

Kandidatene skal sende inn en «Hunde»-CV sammen med påmeldingen, (denne videresende vi til FKFs instruktørutvalg (IU) for godkjenning så fort som mulig).

«Hunde»-CV skal inneholde informasjon om kandidatens erfaring med fuglehund og eventuelt annen erfaring/kompetanse med hund/hunder som er relevant for å kvalifisere seg til å delta på Fase 1 kurs. Det er Instruktør Utvalget (IU) som skal godkjenne kandidatene FØR kurset.