Festival Vinner – Poengberegning

Festival Vinner – Poengberegning

Under Songlia Fuglehundfestival kårer vi Festival Vinner, som går til den beste hunden kombinert apport og utstilling.

Poengberegning

Utstilling:

Antall hunder bedømt i rasen  1-5      6-10      11-20      21-30      Over 31

1 BHK/BTK                               4          5             6              7           8
2 BHK/BTK                               3         4              5              6           7
3 BHK/BTK                               2          3             4              5           6
4 BHK/BTK                               1          2             3              4           5
BIR + 2 p
BIM + 1 p

CK + 2 p

Velger å ikke gi poeng for CERT slik at også hundene som er fullcertet får lik mulighet. 

 

Apport:

Den gjennomsnittlige poengsummen legges til grunn. Altså den totale poengsummen, delt på antall øvelser, slik at både UK og AK kan konkurrere likt.

 

Totalt:

Poengene fra utstilling og apport summeres. 

Ved poenglikhet skilles etter følgende kriterier i rekkefølge:

  1. Høyeste oppnådde premie på apportprøven
  2. Høyeste poengsum oppnådd på utstillingen
  3. Høyeste poengsum oppnådd under enkeltøvelse apport
  4. Alder, yngste hund vinner