FH 01/2016 – Jubileum, brutte barrierer, predatorbekjempelse, avl og takk for meg

FH 01/2016 – Jubileum, brutte barrierer, predatorbekjempelse, avl  og takk for meg

Klubben feiret 80 –årsjubileum i 2015, og vi må kunne ha lov til å si at det er en sprek åttiåring. NVK har vært teknisk arrangør for Trippelprøven/Norsk Derby og NM-skog. O/A gruppen skal stor honnør for måten de gjennomførte NM-skog på. Trippelprøven fikk store utfordringer med lange ventelister dette året. Det ble gjort mye godt arbeid under prøven, og vi så stort sett bare blide fjes denne septemberhelgen.

Våre raser bryter stadig nye barrierer. Den norske småviltjeger kan kose seg over at det er fremgang for de allsidige vorstehrasene.

LV deltok for første gang i høystatusløpene for unghunder. SV var plassert i flere lag-NM, og fikk også pallplass i NM skog. KV fikk pallplass i Unghund Grand Prix og seier i Forus Open. Slike ting blir lagt merke til, og våre raser viser at de også kan hevde seg i eliten blant stående fuglehunder.

Stå på, rasene er i fremgang!

Rypa er kommet rødlisten, og dette er noe som virkelig gir grunn til ettertanke. Jeg skrev en leder i FH for noen måneder siden hvor jeg tok opp predatorbekjempelse.

Jeg ser at flere engasjerte tillitsmenn nå gjør det samme, og dette gleder meg stort. Min oppfordring, til alle som leser dette, er at vi bør snarest skaffe oss kompetanse på hvordan vi skal få regulert de store forekomstene av røyskatt, mink, mår og rev. Det vil bidra mye hvis vi alle tar et tak for dette. E du me?

Avlsrådet i klubben har nylig gjennomført en særdeles vellykket avlskonferanse. Der kom det tydelig til uttrykk at dette er et fagfelt NVK er kommet meget langt på. De var en sann fornøyelse, som leder i klubben, å høre den ene eksperten etter den andre fortelle at NVK ligger helt i teten når det gjelder kompetanse på hundeavl.

Mange av de personene som brukt mye av tiden sin i klubbens avlsråd, har gjort en formidabel jobb. Det er et tankekors at svært mange av disse forsvinner helt fra klubbarbeid når de gir seg i disse viktige verv. Er vi for kritiske og blir det for mye negativitet å høre for disse personene? Klubben retter i alle fall en stor takk til avlsrådet, med Kai-Rune Johannessen i spissen, for et fantastisk seminar!

Norge har tatt til orde for at Kina ikke skal tildeles et stort internasjonalt hunde-mesterskap fordi landet ikke gjennomfører det hundehold man må kunne forvente i 2015. Se mer info på www.NKK.no.

Flere land gir nå støttet til Norge. Jeg støtter helt oppunder det arbeid som NKK legger ned i denne saken. 

Vi nærmer oss årets DK og RS, og det skal bli veldig spennende å se hva som blir besluttet første helgen februar. Vi har mange spennende saker på agendaen som vil bli viktige når vi har satt oss fore å utvikle vorstehhunden til  å bli førstevalget til den allsidige småviltjeger i kongeriket.

01

Tore Kallekleiv