FH 02/2020 En solid 85-åring

FH 02/2020 En solid 85-åring

Når dette leses, har representantskapet i NVK valgt nye medlemmer i hovedstyret. Etter flere år som styremedlem, har jeg nå valgt å gi plassen videre til nye krefter. Det er flott at folk stiller opp og vil ta ansvar i klubben, og jeg vil ønske det nye styret lykke til.

Takk til dere jeg har jobbet sammen med og en spesiell takk til Britt Svendsen som har vært styrets sekretær. Britt har gjort en fantastisk jobb og har nå overlatt sekretærjobben til Sissel Marthinsen. Etter å ha vært styremedlem og leder i RU gleder jeg meg nå til å få mere tid til å jobbe med egne hunder. Når jeg ser tilbake på mine år i hovedstyret så har det vært mange saker og selv om vi noen ganger har vært uenige har vi alltid fokusert på sakene og kommet til enighet. Til tider har det «stormet» fra flere kanter og da hender det at kommentarene ikke alltid handler om sak. Jeg oppfatter at det er både stor takhøyde og forståelse for hverandre i NVK, samtidig har vi i styret til tider fått både fortjent og ufortjent kjeft fra medlemmer. Dessverre så er det slik at noen kommer med påstander og uttalelser som går over streken. Dette gjelder ikke bare styret med også medlemmer som blir sjikanert av andre medlemmer. For noen år siden mens Tore Kallekleiv var leder, ble klubbens visjonsplakat vedtatt i NVK. Denne skal gi oss noen enkle retningslinjer om felles mål og våre verdier. Det er irriterende å få slike saker til styret, og selv om sakene i de fleste tilfeller er av mindre alvorlig karakter er det tidkrevende og meningsløst å bruke tid på slike saker. Jeg vil derfor oppfordre alle til å lese visjonsplakaten.

NVK er en solid klubb og 28. februar 2020 er det 85 år siden klubben ble stiftet. Det er mye historie knyttet til klubben opp i gjennom årene og mange har lagt masse timer i frivillig arbeid. Jeg har kun vært medlem i en liten periode av denne tiden men føler en sterk tilknytning til klubben. NVK har et høyt aktivitetsnivå og vi engasjerer oss i saker som vi mener betyr noe for våre medlemmer og rasene. Jeg vil takke for denne gang så håper jeg å se mange av dere på arrangementer i regi av NVK.

Mvh

Marius Kjønsberg