FH 03/2015 – Nytt styremedlem Knut Esbjørnsen

FH 03/2015 – Nytt styremedlem Knut Esbjørnsen

Hei og hå vorstehvenner. Jeg heter Knut Esbjørnsen og har nettopp blitt valgt inn i hovedstyre, bor i Ringsaker, er gift med Mona, har 3 barn, 1 bonusbarn og er bestefar til 4. Til daglig jobber jeg som markedsansvarlig og distriktsleder i Nortømmer AS.

For meg er det å blitt valgt inn som styremedlem i NVK en ære, å få tillit av så mange er flott. Men å stille seg til disposisjon for et verv betinger, dette være seg i distriktene eller sentralt.

Jeg skal få jobbe med en gjeng tillitsvalgt som brenner for Vorstehhunden vår og det en motivasjon som jeg setter stor pris på. Jeg gleder meg å få høste av kunnskapen til de som innehar betydelig mer kompetanse på var rase enn meg seg. 

  Jeg startet mitt vorstehliv i 1989 som et naturlig valg da jeg ønsket meg en allsidig hund som kunne brukes til alt, samt å ha en hyggelig familiehund. For meg ble det KV men slik behøvde det ikke ha blitt da jeg også vurderte strihåret og langhåret.  Jeg er nå i gang med min 5 KV.  3 av mine KV har jeg gått jaktprøver med og har oppnådd greie resultater, men aldri kommet helt opp på toppen av pallen. Det skal vel sies at det har med min egen interesse å gjøre også. Jeg har nok prioritert jakt framfor jaktprøver.

Helt i starten gikk mye av tiden min til hundekjøring med Seppalaløpet som et mål.

Nå har vi 2 vorsteh, KV Revhibakkens Nelje som er snart 10 år, en god jakthund og jaktpremiert på høyfjell og vinter. KV Rugdelias WKA Whoopi er 1 år og er vårt store håp om dagen. Håper å lykkes med prøver dette året i UK.

Litt om min bakgrunn innenfor klubbarbeid. Jeg har vært aktiv i Brumunddal trekk- og hundeklubb som nestleder, i NVK avd Hed/Opp i valgkomiteen og bidro til at Åstjernprøva ble en realitet, og nå i år Lyngna Grand Prix for NVK avd Hed/Opp. I Hedmark og oppland Fuglehundklubb har jeg også vært med å bidratt som «fotsoldat»

Ellers så har jeg vært sportslig leder i en håndballklubb i Ringsaker.

 I styret har jeg fått i oppgave å drive medlemsservice, rekrutering og er sponsoransvarlig, som er en jobb jeg føler meg veldig bekvem med. Dette med å yte service og prøve å få til et engasjement ligger naturlig for meg. Som i de fleste klubber så er det ingen automatikk i at en melder seg i en raseklubb fordi man har en hund eller i et idrettslag fordi man går på ski. Vi må gjøre de rette grepene for å få med flere vorsteheiere med i vår klubb. Av alle vorstehhunder i Norge, så vil jeg tro at de aller fleste er en familiehund, turvenn og jaktkompis. Og en liten del driver med jaktprøver og utstilling. Alle trenger likevel mer eller mindre en form for oppfølging og støtte til å få den hunden en ønsker. Her gjør distriktene en god jobb i dag med kurs i diverse former og oppdrettere gjør også en meget god jobb. Jeg tror likevel at vi ikke når helt fram til alle.

Jeg utfordrer distrikter og oppdrettere (og andre) til å komme med innspill til hva som skal til for rekrutering av nye medlemmer, om de er vorsteheiere i dag eller i fremtiden.

Når det gjelder sponsorer så er dette i dag nødvendig med tanke på våre aktiviteter, det være seg premier til prøver og utstillinger. Vi har ei nettside som skal driftes og oppdateres (og dette koster), og det er samlinger og seminarer som også er en utgift.

Jeg gleder meg til å ta fatt på dette vervet og jobben og håper min jobb vil bidra positivt for NVK!

 Knut Esbjørnsen