FH 03/2017 – Overgang til ny nettside for NVK

FH 03/2017 – Overgang til ny nettside for NVK

I 2016 kom beskjeden fra Scootr/Tag Studio om at de ville avvikle publiseringsverktøyet som vi hadde brukt til å drifte nettsiden til Norsk Vorstehhund klubb, vorsteh.no, siden 2009. Tilbudet vi fikk om å fortsette i en ny løsning hos samme firma, viste seg å være såpass kostbart at styret raskt konkluderte med at det var uaktuelt.

Styret startet da en prosess med å finne en ny leverandør, som resulterte i at vi inngikk kontrakt med Idium AS om en ny løsning basert på WordPress sommeren 2016. Ny nettside ble lansert rett før jul 2016, men alt er enda ikke på plass. Jaktrådet jobber med å finne en god og brukervennlig løsning for NVC-cupen.

I prosessen mot ny nettside har vi også fått nye sponsorer på plass. Dersom det er NVK-medlemmer som ønsker å bidra til klubbens økonomi ved å bli sponsorer eller formidle kontakt, er styret glad for tips om dette.

Alle distrikter har fått nye brukere med skrivetilgang, og vi håper at produksjonen vil øke ettersom dere blir vant til det nye verktøyet. Trafikken på våre nettsider har vært veldig bra, og vi håper at dette vil fortsette med mye godt innhold. Gammelt innhold har ikke blitt automatisk importert, men rundt 200 artikler og 500 bilder ble flyttet over manuelt i den perioden vi hadde begge løsninger oppe.

Alle styremedlemmer, avlsrådsmedlemmer, distriktsrepresentanter pluss lokale nettansvarlige er opprettet som brukere.  I alt er vi nå 54 brukere, men noen distrikter har bare et navn på lista. Vi håper at flere har lyst til å prøve seg som forfattere. Det er utarbeidet en brukerveiledning og Idium har support på telefon/e-post.

Den store fordelen med den nye løsningen er at den er mer brukervennlig, og teknisk sett mer moderne enn Tag-løsningen. Publisering via mobil er nå enkelt, og sidene skalerer automatisk til små skjermer. For skribentene er operasjonen enklere enn før, og vi har større styring med utseende og struktur enn den gamle løsningen. I tillegg er investeringen betydelig lavere, og driftskostnaden bare en brøkdel av kostnaden ved Tag-løsningen. Det kan gi oss større frihet til å «kjøpe oss opp» på funksjonalitet når vi ser hvordan ny side fungerer, ettersom brukernes ønsker og adferd endres, og ettersom økonomien tillater.

Ansvarlig redaktør for nettsiden er Anders Simensrud. Redaksjons/IT-gruppa består av Signe Karin Hotvedt (nettredaktør), Harriet Wiggen, Morten Bøhmer og Ida Sollie.

Signe Karin Hotvedt

Bilde øverst: Anders signerer for ny nettside ho Idium  (t.h). Midt i bildet: Morten Bøhmer.

Dersom det er noen medlemmer som kunne tenkte seg å bidra på nettsidene som journalist og skrive nyhetspregede artikler, ta gjerne kontakt med nettredaktør på signe.karin@gmail.com

Signe Karin Hotvedt