FH 05/2015 – Informasjon fra avlsrådet

FH 05/2015 – Informasjon fra avlsrådet

Avlsrådet får anledning til å oppta noe spalteplass i FH og det setter vi selvfølgelig pris på! Vi antar at de fleste aktive prøvedeltakere og jegere i skrivende stund (i slutten av juli) er i ferd med å intensivere trening og dressur med tanke på forestående sesong, som vi alle ser fram mot. Fjellet i sør gir vel ikke særlig håp om noe godt rypeår, med rekord-sen vår og kald, våt sommer, men så er det dette med lokale forhold og rypas forunderlige evne til å takle forholdene, så hvem vet?

Vi håper at riktig mange skal komme med godt trente vorstehhunder på jaktprøvene i høst for å vise fram våre dyktige hunder. Jaktprøvene er en av kildene til informasjon som vi trenger i avlsarbeidet, og jo flere hunder som deltar jo bedre grunnlag får vi for avlen. Vi er avhengig av at eiere ser gleden og nytten av å mønstre hundene på prøver og det er viktig å understreke at noen få starter som viser hunden på en representativ måte er gull verdt! Man må ikke nødvendigvis omvende seg selv til å bli en ihuga jaktprøvedeltaker med hele høsten booket opp med prøvestarter. Så er det også mye opp til oppdrettere og oss mere erfarne jaktprøve-«lurkene» å forsøke og få med nye mennesker og hunder på dette og bidra til at opplevelsen blir positiv, uansett resultat!

Mange apportprøver er allerede avviklet og etter hva vi hører med stor deltakelse. Bare Holleia-prøven alene svarer for omtrent 170 starter og det er både rekord og en enorm prestasjon å få gjennomført. Det er utrolig mange ildsjeler rundt omkring i landet vårt som bidrar til at NVK er en aktiv klubb med tilbud til mange vorstehhund-eiere, på mange plan! En stor TAKK til alle der ute som bidrar med sitt! Det er mange flotte resultater fra prøvene, spesielt mange interessante, unge hunder som vi håper å se videre på prøvene utover høsten.

Utstillingene er også viktige for avlsarbeidet og deltakelsen her er svært variabel og til dels dårlig på mange utstillinger. Vi trenger god oppslutning også her og det ville være flott om vi kunne fått øket deltakelsen en del. Lokalt er det gode engasjementer, men bredden i deltakelsen kunne med fordel vært større. Prisverdige tiltak som ringtreningskurs og kurs i pelsstell osv. kan være fine innfallsporter til utstillingene. Også her spiller ofte oppdretterne en viktig rolle. Og igjen – alle kan ikke vinne – og for klubben og avlsarbeidet er alle resultater like viktige, enten det er BIR eller «good» som er resultatet.

Avlsseminar

Som sikkert de fleste nå har fått med seg arrangerer NVK helga 7. og 8. november et avlsseminar. Informasjon om dette ligger ute på våre nettsider, og kan også selvsagt fås gjennom direkte kontakt til Avlsrådet. Det vil bli både interne og eksterne foredragsholdere, variert program og rikelig anledning til å diskutere avlsmessige spørsmål med likesinnede fra hele landet. Vi anbefaler påmelding raskest mulig!

Avlssesongen har stort sett gått bra så langt vi vet. De fleste valper blir solgt til «normal» tid, og det ser ut til at valpeproduksjonen passer bra til etterspørselen.

Informasjon og IT

NVKs nettsider er og blir, ved siden av Fuglehunden, basis for den informasjon som klubben skal ha med sine medlemmer. Medlemmenes mulighet til å påvirke denne informasjonen er stor, både gjennom de respektive lokalavdelingene av NVK, men også direkte ved innspill og innlegg. I vår «nye» media-verden, med FB, Instagram, Twitter og mange flere kan det sikkert for mange synes som om klubben er for «treig» i sin informasjonsstrategi, og sikkert delvis med rette.

Både AR og Styret har ved flere anledninger diskutert disse forholdene, og vurdert behov og nytte. Samtidig er det viktig at vi er edruelige med hensyn til vår kapasitet. Arbeidet i klubben er krevende for mange tillitsvalgte, det er masse arbeid som aldri kommer til syne, men som er helt vesentlig for at klubben skal kunne eksistere og fungere. Det er krevende å ta inn nye funksjoner og skal det gjøres må man ha en klar strategi for det og en visshet for at man kan følge opp funksjonen. Så langt har vi derfor vært relativt «konservative» i løsningene.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer som er aktive på sosiale medier om å oppføre seg høflig og vennlig, og holde diskusjoner på saklige nivåer! Vi ser dessverre eksempler på det motsatte, og hvilke negative konsekvenser det får både for personer og klubb!

Hundeinformasjon

På NVKs nettsider kan alle få tilgang til masse informasjon om hundene. Hundedatabasen får man lett tilgang til ved å enten søke etter en bestemt hund, eller gå via «Valpeliste» og velge hårlag, eller gå inn via «Avlshunder med indekser». I hundedatabasen ligger i prinsipp all informasjon som også ligger på NKK, men også mer. Bl.a. ligger hundenes Avlsindekser under fanen Avlsegenskaper og for de hunder som har gått på prøver i 2014 og 2015 skal kritikkene for hver prøvestart ligge inne.

Her kan det selvsagt ta noe tid fra prøven er avholdt, til både prøveresultatet og kritikken ligger på plass, men normalt er vi ajour maksimalt 6 mnd. etter avholdt prøve. Første bud er at prøvestarten faktisk foreligger på hunden. Dette kan ta noe tid fra NKK i mange tilfeller! Sjekk på NKKs DogWeb om prøvestarten ligger der, hvis den ikke finnes på NVK’s database.  I så tilfelle kan det bare være snakk om en uke eller to før den også ligger på vår database.

Vi er i sluttfasen på arbeidet med å overføre alle jaktprøvekritikker fra den gamle hundedatabasen til den nye. Når dette er gjort, skal i prinsipp alle jaktprøvekritikker på hundene bakover fra 2013 ligge i vår nye database. Vi vil informere nærmere når dette er på plass.

Vi oppfordrer samtidig alle vorsteh-eiere om å sende inn gode bilder av sine hunder, slik at vi får lagt inn disse på databasen. Husk det bør være bilder som viser HUNDEN, slik at andre kan få et inntrykk av hvordan den faktisk er, både i fasong, farge og hårlag (der dette er relevant).

Vi benytter anledningen til å ønske alle medlemmer en GOD HØST, med flotte resultater fra prøver og jakt!  Og ta gjerne kontakt med Avlsrådet i god tid når du begynner å tenke på å sette hunden i avl – enten den er Godkjent avlshund eller ikke.

AVLSRÅDET I NVK

(Bildet øverst viser Kai Rune Johannessen, leder i Avlsrådet, som har ført dette i pennen)