Finalen Trippelprøven 2015

Finalen Trippelprøven 2015

P Eidemlias Singha vinner VK-finalen under Trippelprøven på Dovrefjell 2015.

1.VK m/Cacit P Eidemlias Singha, Bjørnar Eidem.

2.VK GS Åens G Blackie, Arils Dahl.

3.VK IS Settermosens Aberlour, Rene Meinertsen.

4.VK P Eidemlias Dano, Henry Espeset.

5.VK IS Kastellhagens Artemis Ilva, Jørn Presterudstuen.

6.VK KV Stallogaisas Tell, Per Olai Stømner.

NVK takker dommere Vidar Angell og Kjell Otto Hansen. Skyttere Rune Nedrebø og Robert Brenden.

Finalen – slipp for slipp

1.Runde

20150926 22.06.59Rangering første runde:

 1. Singha FMR
 2. Blackie FUR
 3. Tell FUR + sj
 4. Terra FUR +sj + f.st
 5. Cox
 6. Nora
 7. Vår
 8. Dano
 9. Faun
 10. Yara
 11. Aberlour
 12. Ilva sj + t.st
 13. Axi sj +t.st

1.slipp Nora – Vår

To hunder som avsøker det  anviste terrenget på en utmerket måte.

Vi synes dog at Nora i store deler av slippet ligger først i terrenget og vinner slippet.

Nora over Vår.

2.slipp Yara – Aberlour

Aberlour tar innledningsvis føringen i slippet mot Yara som også går meget godt.

Etterhvert blir Aberlour noe åpen i revieringen og vi velger å sette Yara over.

Yara over Aberlour.

3.slipp Gavas – Dano

Dano tar føringen i slippet og jakter meget godt i det noe uoversiktlige terrenget.

Gavas forsvinner for oss og kommer først tilbake ved slippets slutt.

Dano over Gavas som utgår.

4.slipp Tell – Terra

Terra tar straks føringen i slippet. Tar en noe usikker stand, går på i flere omganger uten at noe skjer.

Fører tråkker opp ryper.

Settes på likt og begge hundene fester stand i tett kjerr.

Rype letter presist. RIOS.

Begge utreder og apporterer korrekt.

Tell over Terra.

5.slipp Tundra – Pater

Pater tar føringen i slippet, men blir veldig ensidig i sitt søksopplegg.

Støkker rype of er urolig.

Tundra forsvinner like etter slipp og blir borte.

Begge utgår.

6.slipp Axi – Ilva

Ilva tar føringen i slippet.

Axi finnes i en noen usikker stand, går på i flere omganger, ryper letter som Axi ikke er i kontakt med.

Det felles og Axi apporterer korrekt.

Senere fester Ilva stand, går noe forsiktig på uten resultat.

Ilva over Axi.

7.slipp Blackie – Kaysa

Blackie tar straks føringen i slippet og går utmerket.

Kaysa er noe ujevn i sitt søk.

Begge finnes i stand, ryper letter presist foran begge hunder, Kaysa blir med for langt, men Blackie er RIOS.

Blackie utreder og apporterer korrekt.

Blackie over Kaysa som utgår.

Mms 20150927 1119298.slipp Cox – Faun

Begge hundene går utmerket i det anviste terrenget, veksler om føringen.

Mot slutten av slippet blir Faun borte for oss og finnes innen tilmålt tid.

Cox over Faun.

9.slipp Singha mot IS Nora

Begge hundene går utmerket, skifter på føringen.

Singha finnes i stand, justerer seg flere ganger, reiser til slutt ryper djervt og presist og er RIOS.

Utreder og apporterer korrekt.

Singha over Nora.

2.Runde

Rangering før runde 2:

 • 1.Aberlour FUR
 • 2.Dano FUR
 • 3.Ilva FUR, sj, ts
 • 4.Tell FUR, 1 ts, 2 sj
 • 5.Nora slått i fugl
 • 6.Yara 2 sj.
 • 7.Vår 2 sj.

15.slipp Faun – Singha

To hunder som virkelig tar for seg av terrenget med Singha i føringen som går glitrende.

Singha stand, Rypestegg letter presist foran hunden som er RIOS.

Under utredning letter rype, rolig.

Singha over Faun.

14.slipp Blackie – Cox

Begge går meget godt, men Cox vinner slippet på bedre fremdrift i sitt søk.

Cox over Blackie.

Mms 20150927 13433013.slipp Terra – Ilva

Begge jakter meget godt.

Ilva sees i stand, på tur opp letter to ryper uten at vi ser hva som skjer.

Når fører kommer til justerer Ilva seg inn på ryper som letter presist foran henne. RIOS.

Apporterer felt rype korrekt og utreder.

Ilva over Terra som nå har sekken full og må utgå.

Mms 20150927 13232212.slipp Tell – Axi

Begge jobber energisk i meget tungt terreng.

Hundene fester stand langt ute på hver sin flanke.

Axi går på uten resultat.

Tell går også på uten resultat, slipper seg ned i vinden og støkker rype. Rolig.

Tell over Axi som nå har fått sin sjanser og utgår.

11.slipp Aberlour – Dano

Begge hundene går meget godt med Aberlour i føringen.

Begge finnes i stand, ryper letter presist foran begge to som er RIOS.

Begge utreder og apporterer korrekt.

Aberlour over Dano.

10.slipp Vår – Yara

Begge hundene går meget godt i tungt terreng med Yara i føringen.

Førere tråkker opp ryper.

Senere støkker Vår og er rolig.

Yara over Vår.