Flere gode resultater fra Eigersundprøven

På skogsfuglprøven i Eigersund utmerket flere rogalandsekvipasjer seg.

Sveinung Steine med Rypesteggens Cot Eowyn fikk en 2.AK.

Arne Husveg med Rygdelias Xav Nadine fikk  3.AK.

Steinar Søiland med Øvstebuas Adm Fryd greide bragden med å oppnå 2 x 1. AK.