Nye regler: Fugl på apportprøver

Nye regler: Fugl på apportprøver

Det blir tillatt med frossen fugl, dummy med fjær og fugl uten brytsfileter i 2022 - som en prøveordning.

OPPDATERT med erfaringer fra NVKs landssamling på Buhol i pinsen.

Det er fra i år innført en ny prøveordning angående apportvilt på apportprøver. Dette er hva som ble vedtatt på sentral dommerkonferanse og dispensasjon ble innvilget 25.05.2022 av NKKs Jakthundkomite:
Som før er alle lovlige jaktbare fuglearter tillatt som apportobjekter i alle øvelser.
I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl.
Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form.
Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten, hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy.
Fuglene skal i utgangspunktet være hele, men en kroppsdel (f.eks. et ben eller hode) som naturlig kan falle av i et hagleskudd, kan tillates å mangle.
SPOR: Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på enden for å bli apportert.
VANN: På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Dummy skal i all hovedsak være dekket av fjær eller vinger for å kunne godkjennes. På vannapport der det brukes tørket fugl, fugl uten brystfileter og dummy med fjær/vinger, er det tillatt med nett rundt fuglen/dummyen.
Prøveordning

Dette er en prøveordning for sesongen 2022.


– Prøveordningen er begrunnet med at det er ønskelig å redusere bruken av fugler. Tørket fugl holder lenge, og man kan gjenbruke resten av fuglen etter at bryststykkene er tatt ut og brukt til mat. Det sier Arild Walter Hansen som leder dommerutvalget for apport (DUA) i FKF.

Husk: Alt som var lov i fjor, er lov i år.

Man kan altså starte med en fugl som er frosset eller tørket. Til sporøvelsen anbefales det dog at man bruker opptint slepefugl.

Hvis man tar ut brystfiletene, kan man legge inn litt småstein i kjøkkenpapir, en liten pose sand evt noe annet (feks byggskum) som gir litt tyngde og gjenkjennelig form, før man syr igjen med en solid sytråd. Deretter kan man sette på nett av den typen man bruker rundt mat, på objektet som skal brukes på vann.

Det er under prøveordningen ikke definert klare regler for vekt, lengde eller tykkelse eller materiale på dummyer. Men det er et krav at dummyen skal være tilnærmet dekket av fjær. To-tre fjær på en kastedummy holder altså ikke. Det skal heller ikke være snor (kastesnor) på dummyen.

Men husk:

Dommer skal fortsatt godkjenne alle apportobjekter.

Fjærene/vingene kan feks festes med (moderat med) elektrikerteip eller med tau.
GODKJENT: Toril Weum Ekjord med apportdummy med to duevinger, festet med elektrikerteip. Inni er det en liten flytedummy. Godkjent av dommermøtet på landssamlingen.
Denne dummyen er en ordinær, stor flytedummy kjøpt på dyrebutikk og påsatt hele 6 vinger av and og due. Vingene er på forhånd tørket i stekeovn på 50 grader over natta. De er festet med elektrikerteip og ble godkjent på dommermøtet på Buhol-apporten.
TILLATT: Tørket rype (nett kun på vann). Hvis man tar ut brystfiletene, kan man legge inn litt småstein i kjøkkenpapir, en liten pose sand evt noe annet som gir litt tyngde og gjenkjennelig form.
TILLATT: Som før er alle jaktbare arter tillatt. Fuglen kan være uten hode/fot, og brystfiletene kan være tatt ut.

NB: Denne artikkelen er oppdatert etter erfaringer på NVKs landssamling. Etter at dommerne har diskutert erfaringene vil vi evt komme med ytterligere råd.