Fuglehunden nummer 5

Fuglehunden nummer 5

Frist for å sende inn stoff til neste nummer av FH er 27.juli.

Frist for å sende inn stoff til neste nummer av FH er 27.juli.

Send inn stoff om stort og smått. Teksten bør være i wordformat eller tilsvarende, bilder som vedlegg.

Send inn til fuglehunden@vorsteh.no.

Om det er noe du lurer på kan du ringe redaktøren, Harriet, på 91517958.