Fullkombinert prøver på Holleia

Fullkombinert prøver på Holleia

Tirsdag 07.09.21, og lørdag 18.09.21, begge dager med opprop kl 9, arrangerer vi fullkombinert prøver i Holleia.

Partilister tirsdag 07.09.21

Opprop er kl 9.00, og vi møtes på YX i Vikersund (Krøderveien 14, 3370 Vikersund)

 

En fullkombinert prøve består av to deler, en feltdel og en apportdel, og begge må gjennomføres samme dag.

Feltdelen arrangeres som vanlig skogsfugl prøve, det er samme krav til premiering som for en tradisjonell skogsfuglprøve.
Hunden din kan bli innstilt til en 1, 2 eller 3 FK skog. Deretter skal den gjennom en apportprøve, søk, vann og spor.

For fullkombinertpremie er det den laveste premiegrad oppnådd på felt og apportdelen som er bestemmende.
Eks. hvis hunden er innstilt til 3. pr på skog, og oppnår 1. pr apport, så tildeles den 3. pr fullkombinert.
Hvis hunden ikke består appportdelen, får den ikke med seg premiegraden fra felt.

Etter championatreglene gir en 1. pr fullkombinert 5 poeng, og sidestilles med Cacit, res. Cacit og Æp på skog.

Påmelding via nkk.no.

Prøvenummer tirsdag 07.09.21 er 56-21035. Påmeldingsfrist 03.09.21 Kr. 600.

Prøvenummer lørdag 18.09.21 er 56-21037. Påmeldingsfrist 13.09.21 Kr. 600.

Prøveleder : Ernst Evensen, tlf 406 25 685 – mail: ernst@fuglejakt.no

GYLDIG SAUERENHETSBEVIS MÅ FRAMLEGGES FØR START!

Ida Sollie har skrevet en bra artikkel om dette emnet – https://www.idasollie.no/blog/treningstips/ta-en-utfordring