Godkjente farger hos langhår

Godkjente farger hos langhår

Noen kombinasjoner kan gi gul pelsfarge hos langhår. Derfor er det viktig at avlsdyr testes.

Pels: DNA-test og krav om Locus E/E for bruk i avl

Hos Vorstehhund langhåret (LV) er det genet Locus E som bestemmer om det produseres mørkt pigment i pelsen, og dermed om hunden blir brun eller gul.

Er Locus E/E, har hunden mørkt pigment og er ikke bærer av genet for gul pelsfarge.

Er Locus e/e, mangler hunden pigment og har gul pelsfarge.

Er Locus E/e, har hunden selv mørkt pigment, men er bærer av genet for gul pelsfarge, og det vil da kunne komme gule valper i et kull, hvis begge foreldre er bærere.

Hos visse hollandske linjer finnes det en fargemutasjon som kan gi gul pelsfarge. Den er ikke anerkjent og derfor uønsket.

Alle avlsdyr i NVK skal derfor DNA-testes dersom mor og far (evt. besteforeldre m.m.) ikke allerede er testet og avlsgodkjent med Locus E/E.

Dette er kriteriene for parring av langhår

2.4 Langhåret vorstehhund (LV)

Pkt. a: Begge partnere skal være godkjente avlshunder og minst én av parringspartnerne skal være premiert på ordinær jaktprøve. Resultater fra prøver i utlandet kan godkjennes etter vurdering i Avlsrådet.

Pkt. b: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst + viltfinnerevne/standindeks) på minimum 180.

Pkt. c: Begge hunder skal være fri for HD, og minst en av partnerne må ha status A. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.

(nytt) Pkt d: Begge hunder skal legge frem dokumentasjon for at de ikke er bærer av gen for gul pelsfarge (Locus e) . Avlshunder skal ha Locus E/E. Dokumentasjon av egen status eller fri for Locus e med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner.

Se fulle avlskriterier her

Bildet øverst viser fra venstre Vindeggens Imola, Skoia og Tikka, samt Rognhøgdas Jako. Foto: Ole Kristian Hesthagen