Godkjente farger hos SV

Godkjente farger hos SV

Fargene og hvordan de nedarves har konsekvenser for avlen.

For strihår er det i rasestandard beskrevet hvilke farger en strihårpels kan ha:
«Farge: • Brunskimmel med eller uten flekker
                 • Sortskimmel med eller uten flekker
                 • Brun med eller uten hvit brystflekk
                 • Lys skimmel
Andre farger ikke tillatt.»

Dette betyr at helsort ikke er en godkjent farge for strihåret vorsteh.

Hvilke konsekvenser har dette for avl av strihår?

Genetiske varianter i ulike farger:

  • Liten bokstav b – betyr recessivt gen (altså ikke-dominant).
  • Stor bokstav B – betyr dominant gen.
  • Lokus B koder for farge.
  • Lokus S koder for fordeling av farge utover kroppen og litt forenklet finnes det som i og p, hvor i gir helbrun og p gir skimmel.
  1.  Brunskimmel har genkombinasjonen bb for lokus b og spsp for fargefordeling (lokus s). Legg merke til at alle bokstavene er små – som betyr at de er ikke-dominante.
  2. Sortskimmel har genkombinasjonen Bb for lokus b og sp for lokus S, altså Bsp-bsp. En sortskimmel kan også ha genkombinasjonen Bsp-Bsp, men dette er i såfall et resultat av ikke tillatt kombinasjon.
  3. Helbrun har genkombinajsonen b for farge og enten SiSi eller Sisp for fargefordeling. Individer som er homozygot helbrun, vil ha genkombinasjonen bSi-bSi  mens heterozygote helbrune vil ha genkombinasjonen bSi-bsp.

En homozygot helbrun (bSi-bSi) vil aldri gi skimle avkom fordi han er ikke bærer for egenskapen skimmel.

Dersom en homozygot helbrun kombineres med en sortskimmel vil 50 prosent av avkommene bli helbrune og 50 prosent vil bli helsorte. Dette er altså ikke en tillatt kombinasjon.

Heterozygote helbrune (bSi-bsp) vil i kombinasjon med brunskimmel gi 50 prosent helbrune og 50 prosent brunskimle avkom.

Dersom en heterozygot helbrun blir kombinert med en sortskimmel vil man få 25 prosent sortskimle valper, 25 prosent brunskimle valper, 25 prosent helbrune valper og 25 prosent helsorte valper. Dette er ikke en tillatt kombinasjon.

Dersom man kombinerer to sortskimle hunder (Bsp-bsp), vil man få 50 prosent brunskimle avkom og 50 prosent sortskimle avkom. Men 50 prosent av de sortskimlede avkommene vil ha homozygot genkombinasjon for farge (Bsp-Bsp). Hvorfor er dette et problem? Jo for alle avkommene til disse homozygot svartskimlede vil bli sorte i fargen.

Det er ikke vanlig å genkartlegge sine sortskimlede hunder, og derfor kan vi ikke vite om hunden er homozygot eller heterozygot sortskimmel. Derfor er det ikke tillatt å kombinere to sortskimlede hunder.

Dersom andelen sortskimle i en avlspopulasjon blir veldig stor, blir det vanskeligere å opprettholde genetisk variasjon fordi man bare kan kombinere sortskimle med brunskimle.

Bildet øverst viser Tareskogens Jago og fører Ingerid Petrikke Huuse, 2017. Foto: Stein Ole Hagen