Grunnleggende apportkurs 2020

Grunnleggende apportkurs 2020

Årets apportkurs bygges over en litt annen lest enn tidligere. Vi samles to lørdager, 16.mai og 13.juni for instruksjon og felles trening. Instruktør blir Solveig Strøm Aaknes fra Huldremyra.

Dette kurset tar for seg grunnelementene i apport. Målbildet for en ferdig apportør er at hunden skal hente og avlevere påskutt vilt til fører, uten å påføre viltet skade. Denne øvelsen består av grunnelementer som å holde vilt uten å tygge, hente det, og til slutt avlevere det. Hvert element kan trenes på separat, og man kan bruke ulike teknikker for å trene inn hvert enkelt element. Når hunden har dette på plass vil det også være nyttig å lære hunden apport i vann og sporing og apportering av skadeskutt vilt. Dette er fokus for det videregående apportkurset vårt.

Som mange vet er ikke vår apportinstruktør over flere år, Einar Malm, med oss lenger. Vi fortsetter likevel i hans ånd og baserer oss på såkalt lystapport, som vil si at vi bruker positive metoder for innlæring av apport. Vi jobber på lag med hundens medfødte instinkter, og vi belønner hunden for å gjøre det vi ønsker. At vi baserer oss på positive metoder gjør også at man kan begynne treningen når hundene er veldig unge. Instruktør Solveig har i tillegg til mye erfaring med jakthunder og apport erfaring fra konkurranselydighet, og kan mye om innlæring og motivasjon i hundetrening.

Apport er en utrolig nyttig øvelse for å trene samarbeid med hunden, i tillegg til at det selvfølgelig har en praktisk og etisk hensikt på jakt, med at hunden finner påskutt vilt og hindrer unødig lidelse ved skadeskyting. Dersom man skal delta på jaktprøve er det også viktig at hunden behersker apportering. Dersom man stiller i AK (åpen klasse) kreves det enten apportbevis eller fremvisning av apport etter fuglesituasjon, og i VK (vinnerklasse) kreves det fremvisning av apport etter fuglesituasjon. Vi kommer til å sette opp apportbevisprøve i etterkant av dette kurset, slik at man også kan få det formelle beviset i orden 🙂

Som nevnt i innledninga blir kurset fordelt over to lørdager i år, med god tid i mellom til å trene på det man har lært av Solveig. Kurset holdes på gården hjemme hos Kim og Solveig i Meråker, kart og link med veibeskrivelse ligger nederst på sida. Ta med egnet apportobjekt, gjerne en myk apportdummy og/eller en leke hunden liker, som den godt kan tenke seg å bære litt på. Det har ingen hensikt å begynne rett på vilt, det kan tvert imot være en stor ulempe. Dersom man venter til hunden behersker apport av andre ting er det lettere å unngå tygging, at hunden vil beholde byttet selv og lignende.

 

Når: klokka 10-16, 16. mai og 13.juni

Hvor: Stordalsveien 1086, 7530 Meråker (kartlink)

Ta med: Myk apportdummy og/eller leke for å apportere, godbiter og/eller leke som belønning. (Helst små myke godbiter som hunden er veldig glad i 🙂 )

Pris: 400 for medlem, 600 for ikke-medlem. (Dersom kurset blir fullt kommer vi til å prioritere medlemmer)

Påmelding: Send mail med navn på eier og alder på hund til nvktrondelag@gmail.com