Gullmerke til Odd Stokkebæk

Gullmerke til Odd Stokkebæk

90 år gamle Odd Stokkebæk ble hedret av NVK for sin iherdige innsats gjennom en årrekke for NVK Østfold.

Dagens leder i NVK Østfold, Unn Johannessen, satt ved gullmerkeinnehaverens side under middagen. Hun forteller dette om Odd:

Eldste, mest positive mann i Østfoldgruppa

Odd Stokkebæk er fortsatt NVK-medlem uten å være aktiv med hund. Han har hatt mange gode hunder i årenes løp, og han kjøpte sin siste KV-valp Cleo i en alder av over 80 år, som han trente opp selv til å bli en god apportør og jakthund.

Han var primus motor for å samle vorstehfolket i Østfold. Skrev brev til medlemmene som hørte til i distriktet, og fikk 20 positive svar. Dermed var han i gang, og det første styret i NVK Østfold ble dannet i 1992. Han satt som leder i gruppa til 1995.

Han har deltatt på arrangementer i gruppa i alle år. Har vært en støttespiller for nye, uerfarne medlemmer, og spredt sitt gode humør og historier på medlemsmøtene gjennom mange år.

Odd har vært NVK Østfolds mest rause person. Han har sponset klubben med gaver gjennom mange år. Vi kan nevne flotte kulepenner med NVK Østfolds logo, walkie-talkie til apportprøven vår, mange flotte og kostbare premier til utlodning, prosjektor og mye annet fint. Han har vært raus med utdeling fra «kofferten på loftet» med premier og utmerkelser til personer han ville trekke frem som gode eksempler. Han er veldig glad og stolt av jentene i gruppa som utmerket seg på jaktprøver og som instruktører.

Han startet også Jentecupen for damene i klubben for å motivere skyteinteressen hos jentene. Den fikk han sponset, og skytingen gikk over flere år til koronastopp. Her satte han også opp vandrepremie, skaffet skyteinstruktør og skytebane.

Mens Odd ledet gruppen fikk han i gang mange aktiviteter. Kan trekke frem en helgesamling som samlet hele 25 av 38 medlemmer. Ikke mange kan vel i dag skilte med en så stor prosent av medlemsmassen på sine aktiviteter

Vi mener at det er på høy tid at Odd får sitt velfortjente gullmerke!

Og det sluttet hovedstyret seg til, og Odd fikk applaus for innsatsen og sitt fortjente gullmerke under middagen lørdag kveld.

Flere saker fra DK/RS 2022 her