Her er årsrapportene fra avlsrådet

Her er årsrapportene fra avlsrådet

Les hvordan året 2019 var for de tre rasene våre, sett fra Avlsrådets side.

På årets distriktskonferanse (DK) holdet Avlsrådets tre grupper hver sin presentasjon av året 2019. Her finner du både de skriftlige rapportene, og presentasjonene for de tre rasene. Det er noen mindre forskjeller mellom de to versjonene. (Bildet øverst viser Sigurd Nikolaisen)

Avlsråd korthår

Avlsråd strihår

Avlsråd langhår

Foredrag fra avlsforsker

Professor Frode Lingaas fra Veterinærhøyskolen-NMBU holdt foredrag om «DNA-baserte metoder i moderne avlsarbeid hos hund», med undertittel «Hjelpemiddel til bedre helse og adferd med kontroll av genetisk bredde».

Her er hans presentasjon: Moderne DNA-baserte metoder – NVK 2020.02.07 oppsummering

Professor Frode Lingaas foredro om hvordan DNA-baserte avlsmetoder hadde fordeler framfor dagens ordning med indekser.

Begge foto: Signe Karin Hotvedt