Her er NM-lag høst 2023

Her er NM-lag høst 2023

Her er listen over de som representerer NVK i lagkonkurransen.

Lagene er tatt ut på resultater oppnådd i 2023 og foregående år.


Strihår:

  • Speldraget’s J-The Boss / NO36304/18. Fører Rune Fossum.
  • Grofjällets Tjapp / SE32251/2018 Fører. Ole Christian Kjenstad.
  • Nattmålsheias Super Nova/NO40718/18. Fører Ørjan Alm.

Reserve: A-Myrtel Av Brandregg Søndre/NO32304/15. Fører Rune Fossum.

Korthår:

  • Tiurjegerns Solo av Sognexpressen / NO54523/12 Fører Robert Brenden.
  • Aska/ NO44723/14 Fører Jens Thomas Sagør.
  • Sognexpressen’s Kzb Nikita / NO36509/14 Fører Robert Brenden.

Reserve: Suldølen’s AES Urho / NO42201/16 Fører Kenneth Eriksen.

Lagleder for begge lagene er Robert Brenden.

NM lagkonkurransen går på Kongsvoll på Dovrefjell torsdag 21. sept. Startrekkefølgen trekkes onsdag kveld.

 

Kriteriene for uttak til NM lag finner her her 

NVK ønsker lagene lykke til!